جلیقه انتحاری

این ابزار در واقع نوعی بمب دست ساز می باشد که در غالب یک جلیقه یا یک کمربند ساخته می شود و به عامل انتحاری امکان آن را می دهد که با پوشیدن یا به دور کمر بستن آن ضمن اختفای کامل مواد منفجره به صورت سیار خود را به محل مورد نظر نزدیک نماید.

در داخل این جلیقه مقدار زیادی مواد منفجره مانند TNT یا تعداد قابل توجهی جنگ افزار های انفجاری مانند نارنجک دستی قرار می گیرد. در صورت استفاده از مواد منفجره خام مانند TNT برای بالا رفتن قدرت تخریب از مقداری ساچمه یا یک جسم فلزی مانند میخ استفاده می شود که بعد از انفجار مانند ترکش عمل می نماید اما در هنگام استفاده از نارنجک دستی به دلیل مجهز بودن خود این سلاح به ترکش، استفاده از ساچمه کاربردی ندارد.

کلیه مواد انفجاری قرار گرفته در داخل جلیقه مجهز به چاشنی الکترونیکی واحدی می باشند و کلید فعالسازی آن بوسیله سیم رابط در قسمتی از لباس عامل انتحاری قرار می گیرد که بسیار قابل دسترس باشد و در مواقع اضطرار بتوان در کمترین زمان ممکن آن را فعال نمود.

این مجموعه پس از قرارگیری بر روی بدن فرد برای اختفای بهتر و جلوگیری از حرکت هایی که ممکن است موجب انفجار ناخواسته آن شود با چسب نواری به بدن فرد محکم می شود. و از آنجایی که پوشش لباس بر روی آن قرار می گیرد در نمای ظاهری به هیچ وجه قابل تشخیص نبوده و فقط در زمان بازرسی بدنی از عامل انتحاری می توان بوجود جلیقه یا کمر بند انتحاری پی برد.

از نکات مهم پس از شناسایی عامل انتحاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- در صورت اطلاع عامل انتحاری از شناسایی و لو رفتن به جهت جلوگیری از دستگیری و شکست عملیات، سعی می کند خود را به ازدحام جمعیت رسانده و در اولین فرصت اقدام به فعال سازی چاشنی نماید.

- در صورت هرگونه تیراندازی به سمت عامل انتحاری امکان انفجار بمب وجود دارد زیرا که با برخورد اولین گلوله به محل قرارگیری جلیقه که معمولا در قسمت بالا تنه فرد می باشد انفجار صورت می پذیرد.

- در زمان وقوع انفجار توسط یک عامل انتحاری باید از ازدحام ونزدیک شدن به محل انفجار جدا خودداری شود زیرا که در سالهای گذشته مشاهده شده این نوع حمله تروریستی توسط بیش از یک عامل انتحاری صورت می گیرد و این روش که منسوب به تروریست های پاکستانی است بدین شکل اجرا می شود که پس از انفجار اول و ازدحام جمعیت، انفجار دوم نیز در شلوغی بوجود آمده صورت گرفته که در این صورت تلفات انفجار دوم و شاید سوم بسیار بالاتر می باشد.