نرم افزار امت مظلوم
سیری در اندیشه و گفتار شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی مجموعه سخنرانیها، مقالات، نقد آثار، خاطرات و سال شمار زندگی

شرح محتوای سی دی :
سخنرانیها (mp۳)
۱. لیبرالیسم
۲. استقلال و آزادی
۳. آرمان‌های انقلاب
۴. ملت های مسلمان
۵. آزادی در منظر اسلام
۶. انقلاب مردم و ۲۲ بهمن
۷. عدالت در حکومت اسلامی
۸. برداشت یک بعدی از اسلام
۹. هدایت انبیاء و آزادی
۱۰. هویت انقلاب اسلامی
۱۱. مناظره با مجاهدین خلق
۱۲. انقلاب اسلام در برابر کفر
۱۳. حکومت، قدرت، خدمت
۱۴. تحلیل تاریخی وقایع کربلا
۱۵. نظام اداری در جامعه اسلامی
۱۶. حدود آزادی در جامعه اسلامی
۱۷. مشتاقان الله
۱۸. اتکاء به الله
۱۹. جنگ و جهاد
۲۰. جهاد و شهادت
۲۱. تربیت اسلامی
۲۲. تبعیض اقتصادی
۲۳. نقش امام در زندگی
۲۴. مدعیان دروغین آزادی
۲۵. مسئولیت جامعه در برابر مستضعفین
مقالات
تفریح از دیدگاه اسلام
نقش روحانیت در جامعه امروز
مراحل اساسی یک نهضت
موسیقی از نظر اسلام
هدایت و عدالت دو بعد حرکت
مسئله قدر و احیاء
پیدایش انسان از نظر علم و قرآن
کار دسته جمعی و تعاون
روزهای آخر زندگی حضرت علی(ع)
نقد آثار
باید و نبایدها (محمد جواد حجتی کرمانی)
دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن (عباس منوچهری)
دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن (محمدمهدی جعفری)
شناخت از دیدگاه قرآن (مصطفی ملکیان)
بهداشت و تنظیم خانواده (محمدعلی ایازی)
مبانی فکری شهید بهشتی (ابوالفضل شکوری)
مبانی نظری قانون اساسی (احمد ایروانی)