نرم افزار رایحه بهشتی
این نرم افزار شامل بخشهای زیر است:
آخرین جلسه
شامل شرح ماجرا، پیام امام، از زبان رهبر انقلاب، اسامی شهدا، اسامی مجروحان
۷۲ بهشتی
شامل عناوینی چون: شهدای دولت، شهدای حزب جمهوری اسلامی، شهدای مجلس شورای اسلامی، درکلام رهبر، آرامگاه ۷۲ تن
دوزخیانی رو در روی بهشت
شامل انگیزه و هدف سازمان، چرا بهشتی، عامل انفجار، عمق فاجعه، مسببان اصلی
نماد مظلومیت و مقاومت
نگاهی به زندگی با برکت ایشان با عناوین مختصری از زندگی، سال شمار زندگی، بهشتی در کلام بهشتی، بهشتی در کلام ره بر، وصیت نامه
در دیدگاه دیگران
بررسی شخصیت ایشان از منظر امام خمینی، مقام معظم رهبری، آیت اله مشکینی، همسر ایشان، دختر ایشان