نرم افزار شیفته خدمت
عنوان: شیفته خدمت
تولید کننده :نشر شاهد
این نرم افزار در قالب DVD مجموعه ای از اطلاعات شهید بزرگوار آیت الله سید محمد حسینی بهشتی می باشد که حاوی ۵۰۰۰ صفحه متن، ۴۰۰ تصویر و سند، ۵۷۰۰ دقیقه صوت و ۱۰۰ دقیقه فیلم می باشد.
همچنین علاقه مندان می توانند برای تهیه این نرم افزار با شماره تلفن های زیر تماس بگیرند:
نشر شاهد: ۸۸۸۳۵۱۴۳
مرکز توزیع: ۸۸۸۲۹۵۲۳ مؤسسه فرهنگی شاهد
مرکز پخش تهران: ۶۶۴۹۱۸۵۱-۰۲۱
مرکز پخش قم: ۷۸۳۰۳۴۰-۰۲۵۱