واقعه هفتم تیرماه و موشکافی آن
ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۷ تیر ۱۳۶۰ تعدادی از شخصیتهای مختلف کشور در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه تهران گردهم آمدند. پس از پایان قرائت قرآن کریم واعلام برنامه آیت الله بهشتی آغاز سخن نمود. بحث روز درباره تورم بود اماعده‌ای از اعضا خواسته بودند که مراجع به انتخابات ریاست جمهوری نیز صحبت شود. شهید بهشتی سخنانش را با این جمله آغاز کرد: ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره‌سازی کنند و سرنوشت مردم را به بازی بگیرند. و تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند.

این آخرین کلمات آن بزرگوار بودکه از لبان حق گوی ایشان بیرون تراوید. ناگهان برقی جهید و نوری خیره کننده و صدایی مهیب برخاست. زمین تکان سختی خورد ودر اندک زمانی ساختمان اجتماعات حزب جمهوری اسلامی جزکمی خاکستر چیزی باقی نماند. و شهید بهشتی همراه ۷۲ تن از یاران باوفای انقلاب به دیار حق شتافتند و شربت شهادت نوشیدند.

باید متذکر شد که عامل سبب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منافقی نفوذی به نام محمدرضا کلاهی بود که خود جزء نیروهای خدماتی حزب به حساب می آمد و پس از انفجار موفق به فرارشد. در مورد تشکیل حزب جمهوری اسلامی که در متن اصلی به طور مفصل به آن اشاره شده است باید گفت یک هفته پس ازپیروزی انقلاب اسلامی یعنی ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ جمعی از یاران باوفای امام که دردکشیده و زجر کشیده بودند درصدد تشکیل حزبی صدرصد اسلامی و بدور از وابستگی به شرق و یا غرب بودند.

عملکرد حزب جمهوری اسلامی توانسته بود که پوچی این اصل را که هیچ حزبی یا تشکلی نمی تواند بدون وابستگی به شرق و غرب قد علم کند اثبات کرد.

زندگی نامه آیت الله بهشتی: در متن اصلی تحقیق در مورد زندگی نامه آن شهید و سوابق مبارزات ایشان در دوران ستم شاهی بیان شده است. همچنین در مورد فعالیتهای فرهنگی در زمینه اشاعه فرهنگ اسلامی در خارج و داخل کشور اشاراتی به عمل آمده است. و همچنین در مورد شخصیت و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بزرگوار سخن به میان آمده است.

تحلیلهای مختلف بر واقعه ۷ تیر:


شهدای ۷ تیر پیشتازان جهاد و شهادت در مورد اینکه باید زندگی و یاد این شهدا حفظ شود و نباید اجازه داد در این واقعه تحریف به عمل آید. سخن به میان آمده است و تاریخ سیاسی و مبارزاتی مردم این کشور با همین شهادتها معنی پیدا

می کند... به نقش بنی صدر در مخدوش کردن چهره شهدای ۷ تیر به ویژه شهید بهشتی اشاره شده است. و سپس در متن تحلیل به واقعه چهره آن عزیزان از دست رفته اشاره شده و کارهایی که لازم است برای حفظ این اسناد همیشه زنده انقلاب و همچنین به فعالیتهای آن شهید بزرگوار اشاره شده است.

فاجعه ۷ تیر افشاگر مثلث شوم لیبرالها، منافقین و ارتجاع روشنفکری

ریشه یابی فاجعه ۷ تیر که به انفجار حزب جمهوری اسلامی ایران و شهادت عده ای از یاران انقلاب شد، برمی گردد که مستلزم بررسی وقایع قبل از وقوع فاجعه ۷ تیر است. این وقایع عبارتند از: بنی صدر به عنوان رئیس جمهور، سازش و همکاری بنی صدر باتمامی گروهکهای ضد انقلاب اسلامی و ظهور و سقوط

ضد انقلاب در غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا و... .

۳- تحلیل بر ترور یک باره تمام سران دراین امر مهم به دست آمریکا و ایادی آن اشاره شده است که طرح نابودی مسوولان تراز اول کشور است بیان شده است و نقشه هایی که برای ترور این شخصیتها در نظر گرفته شده بحث و بررسی می شود.

نتیجه گیری:

از این مبحث می توان به نتیجه‌ای کلی رسید که پیشبرد اهداف نظام در گرو چنین رخدادهایی می باشد.شهادت آیت الله بهشتی و یارانش توانست حقانیت انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برساند و بدین سان نتایج و آثار ملموسی از ریخته شدن خون آن عزیزان بدست آمده است.

۱- حقانیت انقلاب اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین المللی

۲- نمایان شدن چهره کریه ضد انقلاب و بخصوص بنی صدر و در نتیجه پاک کردن کشور از لوث وجود آنها

۳- کینه توزیهای آمریکا و سردمداران کاخ سفید از انقلاب اسلامی روشن پاک کردن شد.

۴- اتحاد و همبستگی بین نیروهای انقلاب برای مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی بیشتر شد. تاثیر رسانه‌های خارجی در واقعه: در حالی که همیشه رسانه‌های بیگانه سعی در ناامن جلوه دادن ایران و در نتیجه بی‌اعتبار کردن انقلاب اسلامی، ‌داشتند. تاجایی که این رسانه ها به جای اینکه به پدیده تروریسم بپردازند و آن را بیشتر به جهانیان نمایان بسازند به واژه ناامنی و ناموفق بودن

انقلاب و مخدوش جلوه دادن انقلاب پرداختند و بدین ترتیب رسانه های هیونیستی که سعی در کارهای اخلالگرانه در روزهای اولیه انقلاب داشتند هیچ گاه از این امر فروگزار نکردند و به این شیطنت های خود ادامه دادند.

منابع

۱- روزنامه جمهوری اسلامی - ۷۷/۴/۷۲- روزنامه جمهوری اسلامی - ۷۸/۴/۷
۳- روزنامه جمهوری اسلامی - ۶۸/۱۱/۲۸۴- روزنامه جمهوری اسلامی - ۷۹/۴/۷
۵- روزنامه جمهوری اسلامی - ۶۵/۴/۷۶- صحیفه نورجلد ۸ - چاپ دوم
۷- صحیفه نور جلد ۲۰۸- فاجعه هفت تیر و امپریالیسم خبری - اداره تحقیقات و بررسیهای سیاسی
۹- نشریه آبادی ۱۰- نشریه انتخاب - ۷۹/۴/۷۱۱- نشریه اطلاعات- ۶۱/۴/۷۱۲- روزها و رویدادها - نشر مهدی (عج) قم
۱۳- یادنامه شهدای مظلوم آیه الله بهشتی- ستاد برگزاری مراسم هفت تیر ۱۴- یادنامه شهدای هفت تیر - دفتر تحقیقات اجتماعی وزارت ارشاد.