دانشنامه شهدای هفتم تیر
معرفی کتاب
عنوان: دانشنامه شهدای هفتم تیر
نویسنده: سعید یوسفی
ناشر: بنیاد فرهنگی هفتم تیر
کتاب زندگینامه شهدای گرانقدر هفتم تیر تحت عنوان دانشنامه هفتم تیر از سوی بنیاد فرهنگی هفتم تیر منتشر گردید. این کتاب ارزشمند ۱۱۶۰ صفحه می باشد و در آن به زندگی و ارائه اسناد ، بیانیه ها و تصاویر شهدای هفتم تیر و تاریخچه احزاب و حزب جمهوری اسلامی و شرایط بحرانی آن مقطع تاریخ انقلاب اسلمی وعلل منجر به این حادثه پرداخته است .همچنین نویسنده آن آقای سعید یوسفی در این کتاب با شخصیتها و مقامات کشوری در خصوص این حادثه مصاحبه بعمل آورده است .