سیره شهید دکتر بهشتی
معرفی کتاب
عنوان: سیره شهید دکتر بهشتی
نویسنده: غلامعلی رجایی
در این مجموعه، به بخش مختصری از زندگی شهید بهشتی، خاطرات و ویژگی های او به صورت موضوعی و از طریق مصاحبه هایی با دوستان و آشنایانش صورت گرفته پرداخته شده و تا حد امکان تلاش شده تا از تکراری بودن و یاکپی برداری ازمنابع مکتوب دیگر، پرهیز شود. شخصیت وی در ابتدای کتاب، از زبان مادرشان روایت شده است. جد او وصی مرحوم مجلسی است و مادر بزرگوارشان (دختر حاج صادق خاتون آبادی،از علمای بزرگ اصفهان) حافظ کل قرآن بود. روایت می کنند که این مادر بزرگوار، همیشه با وضو و با تلاوت قران به فرزند خود شیر می داد. شهید بهشتی به پدر و مادر خود علاقه زیادی داشت و همواره از وضعیت فامیل آگاه بود. در بحث و درس، موفقیت های زیادی به دست می آوردند و تعجب همگان را برمی انگیزد. نسبت به خانواده خود بسیار حساس بود و به تفریح، تربیت و برخورد نزدیک با آنها اهمیت بسیار می دادند.
بسیار روشن بین بود و فرزندان خود را به گونه ای تربیت کرده بود که نوعی کنترل درونی بر انها داشت. ایشان از لحاظ خصایل فردی، شبیه ترین فرد به امام ره بود. همیشه لباس های تمیز و ظاهری آراسته داشت و نظم را حتی در رنگ لباس هایش نیز رعایت می کرد. به پیاده روی نیز اهمیت می داد و با بعضی از ورزش ها آشنا بود. ایشان ذهن علت یابی داشت و با مقدمه چینی به اصل موضوع می رسید. بسیار دقیق بود و در انتخاب افراد، اصلح ترین افراد را انتخاب می کرد. بسیار ساده زندگی می کرد و به زندگی دنیا دل بستگی نداشت. فضایل اخلاقی این شهید بزرگوار نیز همانند خصایل فردی شان مورد توجه بسیاری است و جامعیت خاصی در شخصیت ایشان وجود داشت. در زمان خود از همه ممتازتر و در عالم روحانیت نمونه بود و به نقد نظریات فلاسفه بزرگ غرب می پرداخت.وی به چهار زبان زنده دنیا تسلط داشت و همواره منشاء تحول و نوگرایی بود، وسعت نظر خاصی داشت و از اعضای اصلی تشکیل دهنده نظام بود.
در عرصه عبودیت و پرستش نیز از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار بود و گویی در نماز و قنوت خود، خدا را می دید که این گونه با صلابت و طمأنینه نماز می خواند. همیشه در اول وقت نماز می خواند و حتی آخرین نماز مغرب خود را نیز با شکوه و در اسرع وقت به جای آورد. وی منظومه متعالی از صفات حسنه بود و از فرصت های خود به نحو احسن بهره می گرفت،در مطالعه خود نیز نظم داشت و در کارهای خود حتی اوقات تلف شده را نیز محاسبه می کرد. رابطه او با حضرت امام خمینی (ره) یک رابطه مرید و مراد را تداعی می کردو این را در برخورد های وی به سهولت می توان دریافت. او در دوران مبارزه خود همواره در پی شناخت افراد کار آمد بود و نسبت به جوسازی هایی که درباره اش صورت می گرفت، با سعه صدر برخورد می کرد. او نقش مهمی در مدیریت جلسات مخفی داشت و نوارهایش او مخفیانه به دست امام می رسید. به خاطر همین فعالیت ها نیز همواره رژیم شاه با تمام قوا علیه او مبارزه می کرد.
در مدتی که در خارج از ایران زندگی می کرد تأثیر زیادی بر جوانان گذاشته بود و به تشریح اسلام برای آنها می پرداخت. بردباری عجیبی داشت و با خونسردی با مسایل برخورد می کرد ایشان به خاطر موقعیت خاصی که داشت به همان نسبت مخالفانی داشت که به تبلیغات سوء علیه وی می پرداختند، تا حدی که مجال نزدیک شدن به امام (ره) را به او نمی دادند و با تبلیغ ناجوانمردانه خود غربت و مظلومیتش را دو چندان می کرد. شهید بهشتی نسبت به نظریه ها و دیدگاه هایی که در این مجموعه به آن اشاره شده، اعتقادی ریشه ای داشت و معتقد بود که سنت و عرف جامعه را باید جدای از یکدیگر باشد.
در تأمین عدالت اجتماعی خیلی حساس بودو به شهید رجایی نیز ارادت خاصی داشت. آخرین روز زندگی این شهید بزرگوار، هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ است که وی در حال سخنرانی در رابطه با اهمیت مقام ریاست جمهوری با انفجار بمبی که در زیر میز ایان قرار داده بودند، به همراه ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی در دفتر مرکز ی حزب به شهادت رسیدند. در ضمیمه کتاب نیز به مطالبی از اسناد و نامه های ایشان استناد شده و در پایان، سال شمار زندگی این شهید بزرگوار، از تولد تا لحظه عروج ایشان درج شده است.