هفتم تیر، عاشورای ایرانی
معرفی کتاب
عنوان: هفتم تیر ، عاشورای ایرانی
نویسنده: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
ناشر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
تاریخ نشر: ۱۳۸۷
در میان ایام پر خاطره سال ، ایامی است که گاه غبار گذر زمان بر آنها بی اندازه سایه افکنده و از دسترس ذهن دور ساخته است . خاطره برخی از این ایام حتی به کلی از حافظه یک نسل خارج شده و بیم آن می رود که بازسازی و یادآوری دوباره آنها ناممکن و یا لااقل دشوار باشد .
از جمله این خاطرات ، یادها و نشان های بزرگمردان حماسه انقلاب شکوهمند اسلامی است که باید در سایه همت و تلاش میراث داران انقلابی آن بزرگان زنده و پر طراوت نگاه داشته می شد و نشد ...
در میان حوادث و وقایع انقلاب شاید هیچ حادثه ای به اندازه عاشورای هفتم تیر ۱۳ شصت مهم و عظیم نباشد ، اما همین نقطه عطف نیز در هیاهوی گذر ایام از یاد رفته است و یافتن کسانی که حتی بتوانند از میان ۷۲ نام بلند آن اتفاق سرخ به تعداد انگشتان یک دست را به یاد بیاورند ، دشوار است .
این کتاب تلاش دارد با همه غفلت هایی که تا کنون صورت گرفته ، بار دیگر برای یادآوری نام و نشان مردان عاشورایی هفتم تیر ماه ۱۳ شصت انجام وظیف ای کند و از این طریق میان نسل نو و پیشین انقلاب مشترکات تازه ای بیابد .