اعتراف سرکرده منافقین
عضو جداشده منافقین، در مورد فاجعه هفتم تیرماه ۱۳۶۰
کتاب "برای قضاوت تاریخ" : صص ۱۱۳-۱۱۴ ؛ اعترافات فوق سری «رجوی» مسعود رجوی در یکی از ملاقات هایش صریحا در مورد مسئولیت سازمان در انفجار هفتم تیر سخن می گوید وی در دیدار با سپهبد طاهر جلیل حبو ش رئیس سازمان کل اطلاعات عراق، در سال ۱۹۹۹ میلادی ( ۱۳۷۸ شمسی ) هنگام اشاره به سوابق روابط قبلی با آمریکا و فرانسه چنین می گوید: «همان گونه که اطلاع دارید من در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در پاریس بودم . در آن سالها ... به ما تروریست نمی گفتند ، هرچند که کاخ سفید و کاخ الیزه می دانستند ، با کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم . می دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد ... آنها می دانستند و خوب می دانستند ولی صفت تروریست هم به ما نزدند.»