< حمله منافقین به آمل چگونه دفع شد؟


هاشمی رفسنجانی:

حمله منافقین به آمل چگونه دفع شد؟بعد از نماز، مقداری‌ ورزش‌ و مطالعه‌ کردم‌. [ساعت‌] هشت‌ ونیم‌، جلسه‌ علنی‌شروع‌ شد.بحث‌ در طرح‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود. تمام‌ نشد. ظهر گروهی‌ از افرادسپاه‌ بندر عباس‌ آمدند و از فرمانده‌ سپاه‌ منطقه‌ شکایت‌ داشتند که‌ به‌ نفع‌مجاهدین‌ انقلاب‌، نیروهای‌ خط امامی‌ دیگر راتصفیه‌ می‌کند.

عصر برای‌ پاسخگویی‌ وزرا به‌ سئوالات‌ نمایندگان‌ جلسه‌ داشتیم‌. آقای‌[محمد] یزدی‌اداره‌ کردند. به‌ خاطر کثرت‌ سئوالات‌، قرار شده‌ عصرهای‌ سه‌شنبه‌جلسه‌ باشد تا عقب‌ افتادگی‌جبران‌ شود؛ البته‌ بعضی‌ از نمایندگان‌ اعتراض‌ دارندو این‌ را بی‌ اعتنایی‌ به‌ سئوالات‌ می‌دانند،ولی‌ چاره‌ای‌ نیست‌. اگر غیر از این‌عمل‌ شود، وقت‌ زیادی‌ را می‌گیرد و کارها بیشتر عقب ‌می‌ماند.

صبح‌ زود خبر رسید که‌ ضدانقلاب‌ در شهر آمل‌ از نیمه‌ شب‌ دیشب‌، به‌ قصدتصرف‌ شهر،حمله‌ وسیعی‌ در چند نقطه‌ شهر آغاز کرده‌؛ تا عصر قضیه‌ را تعقیب‌کردیم‌، بالاخره‌ با کمک مردم‌، سرکوب‌ شدند. ۳۲ نفر از مردم‌ و مأموران‌ شهید،بیش‌ از ۱۵۰ نفر مجروح‌، ۳۰ نفر از ضدانقلاب‌ کشته‌ و ۳۰ نفر بازداشت‌ شده‌اند وبقیه‌ فرار کردند. گویا یک‌صدوپنجاه‌ نفر بوده‌اند. درآستانه‌ سالگرد انقلاب‌، خواسته‌اند با این‌ انتحار احمقانه‌، اظهار وجود کنند.

جمعی‌ از مسئولان‌ ستاد نماز جمعه‌ آمدند و درباره‌ نماز و خطبه‌ها مطالبی‌داشتند. شب‌جلسه‌ای‌ که‌ قرار بود دیشب‌ تشکیل‌ شود، در دفترم‌ تشکیل‌ شد.شورای‌ نگهبان‌ در چهار مورد بامسئولان‌ دیگر سه‌ قوه‌ مطالبی‌ داشت‌: -۱ ترس‌از چپ‌ گرائی‌ -۲ افراط دادگاههای‌ انقلاب‌ -۳زیادی‌ روابط با شوروی‌، لیبی‌،سوریه‌ و احتمال‌ مخدوش‌ شدن‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌. -۴ انتخابات‌خبرگان‌؛ جواب‌داده‌ شد و از آنها به‌ خاطر جلوگیری‌ از تصویب‌ لوایح‌ مهم‌، مثل‌ [طرح‌]اراضی‌شهری‌۳۱۸ انتقاد شد. شام‌ را مهمان‌ ما بودند. بعد از شام‌ آقای‌ ری‌شهری‌ درباره‌ ضدانقلاب‌راست‌گرا مطالبی‌ گفت‌؛ جالب‌ بود.

منبع: عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰ به اهتمام یاسر هاشمی.