زندگی نامه شهید مصطفی اسماعیلی


شبها به نوارهای سخنرانی حضرت امام (ره) گوش می داد و همچنین به همراه دیگر دوستان خود جهت پاکسازی دیوارهای شهر و نوشتن شعارهای اسلامی تا پاسی از شب فعالیت می نمود و در یکی از همین پاکسازی ها به شهادت رسید.
شهید مصطفی اسماعیلی در عصر روز تاسوعا محرم سال ۱۳۴۰ در یک خانواده مذهبی و ساده در شهر آمل دیده به جهان گشود . پدرش بصورت کارگری ساده در شهرداری کار می کرد و با حقوق ناچیزی زندگی خانواده اش را اداره می نمود. مصطفی پس از اتمام دوره ابتدایی تا سوم راهنمایی به تحصیل پرداخت و به علت مشکلات زندگی خانواده اش بیشتر از این نتوانست به تحصیل ادامه دهد و از آن به بعد به کارگری مشغول شد تا از این طریق معاش خانواده اش را تامین کند .

شهید اسماعیلی در محیط کار، نمونه و از نظر پاکدامنی و برخورد با مردم الگو بود . او با توجه به ایمانی که داشت قبل از انقلاب در کلیه تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی شرکت می نمود و همچنین دیگران را نیز به شرکت در تظاهرات دعوت می کرد و علاقه شدیدی به سخنرانی امام داشت . بعد از پیروزی انقلاب ، با وجود کار زیادی که در روز داشت به عضویت انجمن اسلامی در آمد . شبها به نوارهای سخنرانی حضرت امام (ره) گوش می داد و همچنین به همراه دیگر دوستان خود جهت پاکسازی دیوارهای شهر و نوشتن شعارهای اسلامی تا پاسی از شب فعالیت می نمود .

او در شب ۶ بهمن ۶۰ به اتفاق دیگر دوستانش برای پاکسازی دیوارها و نوشتن شعارهای اسلامی رفته بود که به دست مزدوران جنگلی به شهادت رسید .