اولین کنگره ملی 17000شهید ترور

سخنرانی دکتر کچوئیان دستیار ارشد وزیر امور خارجه در مورد پیگیریهای وزارت امور خارجه در سطح بین المللی در آئیین افتتاحیه اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور در سالن همایشهای صدا وسیما

ویدئو های مشابه

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان