عملیات فروغ جاویدان

مستند دشمن ملت به بررسی حملات تروریستی سازمان مجاهدین خلق علیه ملت ایران از سال 60 تا عملیات فروغ جاویدان(مرصاد) در سال 67 می پردازد .

ویدئو های مشابه

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان