منافقین (سازمان مجاهدین خلق)

تلاشی برای بقاء (از اشرف تا ویلپنت) سازمان مجاهدین خلق هرساله در منطقه ویلپنت پاریس به مناسبت سالروز آزادی مریم رجوی در سال 2003 از بازداشت فرانسه، گردهمایی برگزار می کنند که در آن از سیاستمداران درجه دو و سه آمریکایی و اروپایی برای سخنرانی دعوت بعمل می آورند. پشت صحنه این همایش چیست؟ و چرا منافقین هرساله چنین هزینه هنگفتی را متقبل می شوند؟

ویدئو های مشابه

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان