دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور

ارائه مقاله آقای دکتر فرانکلین لمپ، دکترای حقوق بین الملل از کشور امریکا در پنل علمی روز دوم کنگره بین المللی 17000شهید ترور با موضوع: "اروپا و آمریکا، از محکومیت اقدامات تروریستی تا حمایت از گروهک تروریستی منافقین"

ویدئو های مشابه

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان