کشف مقادیر زیادی اسلحه از داخل خانه‌ای در تهران

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/31

شهر: Tehran, Iran

از خانۀ ۱ رانندۀ تاکسی واقع در خیابان زاویه بین چهارراه کارون و جیحون، مقدار زیادی اسلحه و مهمات و وسایل نظامی کشف شد. این مهمات عبارت‌اند از: مقدار زیادی فشنگ ژ۳، ۲ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه کلت، ۷ خشاب ژ۳، ۱ خشاب یوزی، ۱ خشاب ام‌۱ کوتاه، ۱ دستگاه بی‌سیم و تعدادی سرنیزه. اکثر این وسایل از پادگان عشرت‌آباد به سرقت رفته بود.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-07-22
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
فشنگ ژ۳، ۲ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه کلت، ۷ خشاب ژ۳، ۱ خشاب یوزی، ۱ خشاب ام‌۱ کوتاه، ۱ دستگاه بی‌سیم و تعدادی سرنیزه
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص104و105
آدرس
Tehran
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31