اسرار پشت پرده اور سور واز

01_791917390
نام محصول : اسرار پشت پرده اور سور واز نوع لوح فشرده: DVD سیستم عامل: ویندوز پلتفورم برنامه : Flash زبان : فارسی دیسک: یک عدد توضیحات :  این مستند به بیان فعالیت‌های جدید سازمان مجاهدین خلق در اور سور واز است و توسط دو فعال ضد فرقه از انجمن صلح فرانسه که با این سازمان آشنا شدند روایت می شود. به آتش کشیدن اعضای منافقین در پاریس، برای این فعالین ضد فرقه نقطه شروع تحقیق و پژوهش در رابطه با سازمان مجاهدین خلق است. این مستند حاوی تصاویری آزار دهنده است که برای دیدنش برای همه توصیه نمی شود .
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27