گفتارمتن مستند «بر مدار تباهی»
عنوان:      گفتارمتن مستند «بر مدار تباهی»
مجموعه ها:      speech
شناسه کتاب:      2037
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      13970315
تعداد صفحات:      10
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سلفیت مکتبی است که مبتنی است بر بازگشت به سیره‎ و اندیشه شناخته می‎شود.عمده ویژگی‎های این مکتب: اخذ به ظواهر آیات و روایات و نفی هرگونه تفسیر و تقلید، تقلید محض از رفتار و اعمال سلف، گریز از نوآوری و اجتهاد می‎باشد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25