حبابی بر روی سراب

عنوان:      حبابی بر روی سراب
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      8
نویسنده:      سعید شاهسوندی
شابک:      01654
انتشارات:      سایت مجاهدین
تاریخ انتشار:      1385
تعداد صفحات:      122
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      2.5 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

سازمان مجاهدین خلق از منظر سعید شاهسوندی عضو جدا شده و از کادرهای اولیه منافقین

جمع آوری : سایت مجاهدین

ویرایش : مشتاقیان

تاریخ انتشار : دی ماه ۱۳۸۵ ، ۳۱۶ صفحه

موضوع کتاب : این کتاب حاصل گفتگوی طولانی حسین مهری روزنامه نگار قدیمی با سعید شاهسوندی در رادیو صدای ایران است .

فهرست : فصل اول : چشم انداز ، از وصل ۱۳۴۸ تا جدایی ۱۳۶۷ ، فصل دوم : درباره ارتش آزادیبخش ، صدام حسین و مریم قجر . فصل سوم : روابط پنهانی شاهسوندی با خلیل رضایی ، فصل چهارم : مجاهدین و شیوه های گوبلزی در جنگ روانی،

فصل پنجم : جاسوسی برای عراق ، انشعاب ایدئولوژیک سال ۱۳۵۴ و تسویه های درون تشکیلاتی ، فصل ششم : مجاهدین و شریعتی ، بازرگان ، رجوی و آدم نیمه خدایی و استراتژی قهر،

فصل هفتم : تسلیحات نظامی عراق ، نقش سازمان آزادیبخش فلسطین ، دیپلماسی انقلابی و مهدی سامع ، فصل هشتم : منابع مالی سازمان ، الله مراد دلفانی و پاسخ به اتهامات شنوندگان ، فصل نهم : موازنه قدرت میان اپوزیسیون و غرب و تماس تلفنی شاهسوندی از اوین با همسرش،

فصل دهم : منابع مالی سازمان، در مفهوم خیانت و خدمت ، احساس به گذشته ، فصل یازدهم : شکل گیری سازمان مجاهدین تا ربودن هواپیمای تاکسی ایر دبی ، فصل دوازدهم : تدوین ایدئولوژی سازمان مجاهدین ،

فصل سیزدهم : تشکیل گروه های سه گانه ایدئولوژی ، سیاسی و اقتصادی ، آثار آموزشی سازمان و زمینه های تسریع فاز نظامی از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ ، فصل چهاردهم : ضربه شهریور ۵۰ ، از مراد دلفانی تا آدم ربایی شهرام و انفجار دکل های سولقان تا محاکمه مرکزیت و اعضا ، فصل پانزدهم : ملاقات حسین روحانی با آیت الله خمینی ، مواضع آیت الله درباره مشی مسلحانه.

Book Library, by OrdaSoft!