بررسی نحوه برخورد اعتقادی، فرهنگی و علمی با پدیده شوم تروریسم به کمک آنالیز یک الگوی ریاضی
عنوان:      بررسی نحوه برخورد اعتقادی، فرهنگی و علمی با پدیده شوم تروریسم به کمک آنالیز یک الگوی ریاضی
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      215
نویسنده:      مهدی قدس وزنده
شابک:      668
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

کشور عزیزمان ایران قریب سه دهه و نیم سال دفاعیات حق طلبانه خود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مواجهه و برخورد با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری، شهدای گرانقدری تقدیم مکتب اسلامی معتقد به جهان بینی توحیدی خود نموده است.

بررسی 17000 شهید ترور، با نگرشی مبتنی بر آیات قرآنی و با بهره گیری از تکنیک های ریاضی شاید بهعنوان یک الگوی جدید بتوان ضمن اشاره به گوشه هایی از این مظلومیت در مقابل افکار عمومی به ویژه خردمندان فرهیخته و اندیشمندان متعهد داخلی و خارجی، نگرش و جهان بینی نظام جمهوری اسلامی را که در راستای نگاه عدالت خواهانه خود که طی این مدت به دفاع از حقوق مسلم خود و ملت های مظلوم جهان پرداخته، ارائه نماییم.

قصد داریم در قالب این مقاله ابتدا ضمن اشاره ای مختصر به مبانی اعتقادی و اصول ارزشی مکتب اسلام مبتنی بر نظام فکری و جهان بینی دینی و توحیدی، مفهوم شهادت و پدیده شوم ترور را طی یک سری تعاریف و نمادسازی های ریاضی در قالب یک دسته معادلات مبتنی بر اصول و تکنیک های ریاضی از جمله تابع «ملک و ملکوتیy=f(x) ، تابع تولید x=f(L,N,K) در کنار معکوس توابع فوق x=f-1(x) و نیز مشتق و دیفرانسیل ، توابع نمایی و هیپربولیک ، انتگرال و توابع اولیه، معادلات دیفرانسیل و بحث مجانب ها، تعبیر و تفسیر و ... آنالیز نماییم.

از طرفی با بهره گیری از نمودارهای هندسی عرضه و تقاضا در یک فضای اقتصادی (اقتصاد مقاومتی)، نحوه مقابله و مواجهه با این پدیده شوم جهانی (تروریسم) همراه با دو استراتژی سخت افزاری و نرم افزاری را به تصویر کشیده و در نهایت نتایج حاصله را در بخش پایانی، پیشنهاد نماییم.

امید است این گام کوچک بتواند در جهانی که شاهد بهره گیری از انواع تکنیک های علمی و فنی، فلسفی، مدیریتی، رسانه ای و تبلیغاتی و هنری که از سوی استعمار و استثمار و استکبار جهانی که متأسفانه در جهت باطل طی یک فرایند هجوم نظامی، سیاسی، اجتماعی و هم اکنون اقتصادی و فرهنگی، همواره انواع دشمنی های ناجوانمردانه خود را به نظام جمهوری اسلامی ما روا داشته، دفاعی اندک در عرصه تبیین اصول ارزشی مبتنی بر وحی مکتوب و اعتقادات ارزشی خود همچون شهادت به عنوان یک مسیر حرکت به سوی الله در قالب دستیابی به فرایند «انسان کامل» به حساب آید.

شایان ذکر است این حرکت بلاشک خالی از اشکال و نواقص علمی و اصولی هم از منظر اساتید حوزه و هم از دیدگاه فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی به ویژه ریاضی دانان نخواهد بود لذا در این راستا از همفکری ها و راهنمایی این عزیزان بهره مند خواهم شد. انشاءا...

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25