تروریسم در پوشش قومیت (تجزیه‌طلبی، خشونت و...)
عنوان:      تروریسم در پوشش قومیت (تجزیه‌طلبی، خشونت و...)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      119
نویسنده:      مهدی فضلی‌پور
شابک:      444
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

از آن‌جا که کشور ما کشوری چند قومی است، بررسی مسائل مربوط به قومیت‌ها حائز اهمیت است. گرچه مسئله قومیت در ایران، سابقه‌ای دیرینه دارد، اما از زمان تشکیل دولت ملی و متمرکز در ایران این امر در سیاست عمومی کشورمان اهمیت خاص پیدا کرده است. تعدد اقوام در ایران همواره موضوع مورد طمع کشورهای متخاصم بوده و از آن به‌عنوان یک تهدید استفاده می‌کنند. در این بین وجود قوم عرب خوزستان به‌عنوان فرصتی آسیب‌پذیر به دلیل هم‌تباری قومی و نژادی با کشورهای عربی منطقه زمینه‌ای بوده که دشمنان از طریق آن درصدد ضربه‌زدن به کشور بوده‌اند.

بهره‌برداری‌های کشورهای عرب منطقه، بالاخص رژیم بعث عراق، از ناراضیان و مزدوران قومی، طی چنددهه گذشته، برای اهداف خرابکاری، اقدامات تروریستی و امنیت ملی و همچنین بهره‌برداری کشورهای غربی و عربی از گروه‌های جدایی طلب با شعار «ناسیونالیسم و ملت‌سازی قومی» در جهت ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی در خوزستان موضوع گذشته، حال و آینده ایران است. در این مقاله سعی شده علاوه بر بررسی سیر فعالیت تشکیلات تجزیه‌طلب و تروریستی خلق عرب، اهداف این گروه‌ها و جریانات، داخل و خارج از کشور، رویکرد جریانات خارجی جریان خلق عرب و راهبردها و سیاست‌های کلان گروه‌های جدایی‌طلب خلق عربی درخصوص خوزستان و ایران مورد کنکاش قرار گیرد.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25