آخرین گلوله صیاد
عنوان:      آخرین گلوله صیاد
مجموعه ها:      victims
شناسه کتاب:      1983
نویسنده:      داوود امیریان
شابک:      00000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

صياد ماشين را از پاركينگ درآورد.دنده را خلاص كرد. مهدي گفت:«من در را مي‌بندم»
به طرف در پاركينگ خانه رفت. چند متر آن طرف‌تر رفتگري نارنجي پوش جاروي دسته بلندش را به زمين مي‌ كشيد و نرمه‌اي خاك بلند مي‌كرد. مهدي در را بست. سر كوچه موتور سواري را ديد كه سيگار مي‌كشيد و منتظر است. فكري شد آن شخص كيست اين وقت صبح سيگار دود مي‌كند؟ رفتگر به طرف ماشين آمد. مهدي سوار ماشين شد و در را بست. صياد گفت:«برويم
مهدي گفت: «خودم مي‌توانم بروم، ديرتان مي‌شود»

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25