ترور حقیقت
عنوان:      ترور حقیقت
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      75
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      1245
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

ویژه نامه ترور حقیقت، به مناسبت هشتم شهریور سالروز ترور شهیدان رجایی و باهنر که به نام روز ملی مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25