تندر (انجمن پادشاهی)

این مستند که توسط شبکه PressTV ساخته شده است به بررسی گروهک تروریستی تندر و مصاحبه با شاهدان و بازماندگان حادثه تروریستی حسینیه شیراز می پردازد

ویدئو های مشابه

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان