یک پاسدار با اصابت گلوله افراد مسلح به شهادت رسید

مهر 1359
25mehr59_1
تاریخ: 1359/07/25 00:00

پاسدار مجروح علیاکبر مهری (سیداکبر مهری) که گلولۀ افراد مسلح در جادۀ کامیاران به سنندج به او اصابت کرده بود، در بیمارستان توحید سنندج شهید شد.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359/07/25
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Province
Iran
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31