طی درگیری ضدانقلاب با پاسداران، یک خودرو به آتش کشیده شد

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/22 00:00

در روستایی از توابع شاهین‌دژ، بین ضدانقلاب و پاسداران درگیری به وجود آمد و ۱ دستگاه خودرو به آتش کشیده شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، شاهین‌دژ
تاریخ واقعه
1359/07/22
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدنن یک دستگاه خودرو
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31