طی درگیری ضدانقلاب با پاسداران، یک خودرو به آتش کشیده شد

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/22 00:00

در روستایی از توابع شاهین‌دژ، بین ضدانقلاب و پاسداران درگیری به وجود آمد و ۱ دستگاه خودرو به آتش کشیده شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، شاهین‌دژ
تاریخ واقعه
1359/07/22
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدنن یک دستگاه خودرو
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25