ضدانقلاب یکی از پیشمرگان مسلمان کرد را گروگان گرفت و به شهادت رساند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/22 00:00

عناصر ضدانقلاب یکی از نیروهای پیشمرگ مسلمان کرد به‌نام فریدون دستگیر را در مسیر دیواندره به سقز به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، کردستان، دیواندره
تاریخ واقعه
1359/07/22
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25