ضدانقلاب یکی از پیشمرگان مسلمان کرد را گروگان گرفت و به شهادت رساند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/22 00:00

عناصر ضدانقلاب یکی از نیروهای پیشمرگ مسلمان کرد به‌نام فریدون دستگیر را در مسیر دیواندره به سقز به شهادت رساندند.

 

شهر
ایران، کردستان، دیواندره
تاریخ واقعه
1359/07/22
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31