ارتش و سپاه و ژاندارمری مقدار زیادی مهمات و جنگ‌افزار جمع‌آوری کردند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/14 00:00

نیروهای ارتش و سپاه و ژاندارمری از تاریخ ۲۴شهریور۱۳۵۹ تا ۱۴مهر۱۳۵۹ مقدار زیادی جنگ‌افزار و مهمات از شهرستان مهاباد جمعآوری کردند: ۴۳ قبضه سلاح کمری، ۴ قبضه تفنگ برنو، ۲ قبضه تفنگ شکاری، ۱ قبضه یوزی، ۲ نارنجک دستی و ۲۴۶۳ فشنگ مختلف.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1359/07/14
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴۳ قبضه سلاح کمری، ۴ قبضه تفنگ برنو، ۲ قبضه تفنگ شکاری، ۱ قبضه یوزی، ۲ نارنجک دستی و ۲۴۶۳ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25