ارتش و سپاه و ژاندارمری مقدار زیادی مهمات و جنگ‌افزار جمع‌آوری کردند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/14 00:00

نیروهای ارتش و سپاه و ژاندارمری از تاریخ ۲۴شهریور۱۳۵۹ تا ۱۴مهر۱۳۵۹ مقدار زیادی جنگ‌افزار و مهمات از شهرستان مهاباد جمعآوری کردند: ۴۳ قبضه سلاح کمری، ۴ قبضه تفنگ برنو، ۲ قبضه تفنگ شکاری، ۱ قبضه یوزی، ۲ نارنجک دستی و ۲۴۶۳ فشنگ مختلف.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1359/07/14
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴۳ قبضه سلاح کمری، ۴ قبضه تفنگ برنو، ۲ قبضه تفنگ شکاری، ۱ قبضه یوزی، ۲ نارنجک دستی و ۲۴۶۳ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31