عناصر دمکرات به ایستگاه رادیویی و برق قصر شیرین حمله کردند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/02 00:00

شهر: Kermanshah, Iran

عناصر مسلح حزب دمکرات به ایستگاه رادیویی قصر شیرین حمله کردند و خساراتی به آن وارد آوردند. این حمله با پاسخ نیروهای ژاندارمری به آتش ضدانقلاب، دفع شد. هم‌زمان عدۀ دیگری از افراد مسلح به نیروگاه برق قصر شیرین حمله کردند و آنجا را با خمپاره هدف قرار دادند. در این حمله که با مقاومت نیروهای گارد حفاظت نیروگاه دفع شد، خساراتی به نیروگاه وارد آمد.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، قصر شیرین
تاریخ واقعه
1359/07/02
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
دمکرات
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
آسیب‌دیدگی نیروگاه برق و ایستگاه رادیویی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31