گروهی ۱۱نفره، مشغول آموزش‌های تروریستی دستگیر شدند

دی 1359
15dey59_1
تاریخ: 1359/10/15 00:00

گروهی ۱۱نفره در جنگل‌های آمل دستگیر شدند. این گروه غیرقانونی مارکسیستی شامل ۱ درجه‌دار اخراجی ارتش، ۱ دختر و تعدادی جوان مسلح به ژ۳ و نارنجک جنگی و انواع سلاح‌های گرم و سرد بودند. این افراد مشغول آموزشهای تروریستی بودند.

 

شهر
ایران، مازندران، آمل
تاریخ واقعه
1359/10/15
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
ژ۳، نارنجک جنگی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
mazandaran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25