تصرف ساختمان دادگستری کرمانشاه توسط گروهی به‌نام شورای یاوری تهی‌دستان

دی 1358
000029
تاریخ: 1358/10/02

شهر: Kermanshah, Iran

 گروهی به نام شورای یاوری تهی‌دستان، ساختمان دادگستری کرمانشاه را به تصرف در آوردند. گروه نام‌برده که مسلح بودند، بازپرس شعبۀ اول دادسرای کرمانشاه و ۱ قاضی را به گروگان گرفتند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-10-02
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه و گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
شورای یاوری تهی‌دستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقايع تروريستي ايران، سالهاي 1357و1358 جلد 1 ص269
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25