سرقت مسلحانه یک دستگاه خودروی سیمرغ وزارت پست و تلگراف کرمانشاه توسط چریک‌های فدایی خلق

بهمن 1358
303030
تاریخ: 1358/11/27

شهر: Kermanshah, Iran

در ساعت ۱۲:۴۵ ظهر، گروهی مسلح که آرم چریک‌های فدایی خلق را همراه داشتند، ۱ دستگاه خودروی سیمرغ وزارت پست و تلگراف کرمانشاه را از محوطۀ این اداره به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-11-27
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
چریک‌های فدایی خلق
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
سرقت یک دستگاه ماشین
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص308
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25