ترور نافرجام شهردار بخش اهرم بوشهر و خانواده وی توسط عناصر ضدانقلاب

بهمن 1358
0000089
تاریخ: 1358/11/16

شهر: Ahram, Iran

نقشۀ ترور شهردار بخش اهرم بوشهر با شکست روبه‌رو شد. گروهی ضدانقلاب به خودروی وی که همسرش نیز داخل آن بود، تیراندازی کردند؛ اما او نجات پیدا کرد و این ترور نافرجام ماند.

 

شهر
ایران، بوشهر
تاریخ واقعه
1358-11-16
نوع عملیات تروریستی
ترور نافرجام
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص302
آدرس
Ahram
Bushehr Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25