کشف مقادیری سلاح و مهمات توسط مأموران ژندارمری دهکدۀ کهریز کرمانشاه

اسفند 1358
00000090
تاریخ: 1358/12/19

شهر: Kermanshah, Iran

مأموران ژندارمری دهکدۀ کهریز کرمانشاه موفق به کشف ۶ قبضه انواع سلاح پران و برنو و همچنین تعداد زیادی فشنگ شدند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-12-19
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۶ قبضه انواع سلاح پران و برنو و همچنین تعداد زیادی فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص319
آدرس
Kahreez, Kermanshah
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25