انفجار خط لوله نفت شماره4 خرمشهر توسط عناصر ضدانقلاب

اسفند 1358
00000077
تاریخ: 1358/12/18

شهر: Ahvaz, Iran

عناصر ضدانقلاب تجزیه‌طلب وابسته به رژیم بعث عراق، خط لولۀ نفت شمارۀ ۴ خرمشهر را منفجر کردند. این خط لولۀ نفت در کیلومتر ۲۰ جادۀ مسجدسلیمان به اهواز قرار دارد.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1358-12-18
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
عناصر تجزیه‌طلب
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار خط لوله نفت
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص317
آدرس
Ahvaz
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25