کشف مقادیری اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندامری در نواحی کرمان

اسفند 1358
00000064
تاریخ: 1358/12/14

شهر: Kerman, Iran

مأموران ژاندامری در نواحی کرمان، ۲۰ قبضه انواع اسلحۀ جنگی و کمری، ۳۹۰ فشنگ، ۵ خشاب، ۳۰۶ رشته فانسقۀ قطامی و ۴۹ رشته بند تفنگ کشف کردند

 

شهر
ایران، کرمان
تاریخ واقعه
1358-12-14
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
2۰ قبضه انواع اسلحۀ جنگی و کمری، ۳۹۰ فشنگ، ۵ خشاب، ۳۰۶ رشته فانسقۀ قطامی و ۴۹ رشته بند تفنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص315
آدرس
Kerman
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25