انفجار بمب در یک مرغداری یکی از روستاهای بخش بستان خوزستان

اسفند 1358
00000042
تاریخ: 1358/12/06

شهر: Bostan, Iran

در ۱ مرغداری واقع در یکی از روستاهای بخش بستان خوزستان، بمبی منفجر شد که خسارت مالی به محل وارد کرد؛ ولی خسارت جانی نداشت.

 

شهر
ایران، خوزستان، بستان
تاریخ واقعه
1358-12-06
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار در مرغداری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص312
آدرس
Bostan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25