منافقین ؛ طاعونی سیاه در پیکره عراق

Opssion

چگونه می توانیم آن روزهای خونین و تلخ را فراموش کنیم و از یاد ببریم ، زمانی که عناصر نفاق و خیانت و طاعون سیاه بر سینه ی ملت عراق و تاریخ و شهدای این کشور ایستاده بودند . منافقین را می دیدیم که چگونه آتش کینه و زهر خود را به دستور دیکتاتور و نوکرانش بر سر فرزندان عراق می ریختند وملت عراق را که بر سینه ی ظلم و جور دست رد زدند را سرکوب کردند .

چگونه می توانیم تا به این لحظه حضور منافقین را در سرزمینمان تحمل کنیم و چگونه می توانیم آن روزهای تلخ را فراموش کنیم ؟ کمترین آن قطع شدن روزی مردم نجف و کربلا و کاظمین و سامرا بود . برای آنکه عناصر کثیف منافق و قاتل که تنها ادعای اسلام را دارند و زنانشان لباس های نظامی و شلوارهای تنگی که مصداق کشف عورت است می پوشند و ادعا می کنند که برای زیارت به این اماکن آمده اند . به یاد بیاوریم که به خاطر آنها شهرها بسته می شد و مغازه ها قفل می شد و روزی ِ بندگان خدا به این ترتیب کساد می گشت و فقط به این دلیل که در مقابل آتش خشم ملت عراق از آنها حفاظت شود . ما از همه این عناصر کثیف و کسانی که از آنها حمایت می کنند می پرسیم که چرا بعثی ها شهرهای نجف و کربلا و کاظمین را هنگامی که شما برای زیارت این شهرها در دهه 80 و 90 می آمدید می بستند ؟ اگر ملت عراق دوست دار شما بود چرا در آن هنگام دراین شهرها حکومت نظامی و منع آمد و شد اعلام شده و شهر و بارگاه های مقدس را دراختیار شما قرار می دادند تا آن را چپاول کنید ؟

این دلیل محکمی است که شما و رژیم صدام از همان ابتدا که به استخدام صدام در آمدید می دانستند که ملت عراق شما راقبول نمی کند . مردم دنیا نیز شما راتروریست می دانند . مردم عراق در گذشته و حال شما را زیر نظر داشته اند و اگر دیروز حمایت بعثی ها و امروز حمایت آمریکایی ها از شما نبود ، حتی یک نفر از مردم عراق نیز از شما حمایت نمی کرد و مردم عراق نمی گذاشتند شما در سرزمین آنها به حیات خود ادامه دهید .

توصیف منافقین به طاعون سیاه بسیار ناچیز است . دیکتاتوری ملعون عراق از این عناصر برای انتقام از شیعیان عراق – که آنها رابه طرفداری از ایران متهم می کرد – استفاده می کرد ، همانگونه که امروز بسیاری از بعثی ها نیز این اتهام رابه شیعیان می زنند .

درحقیقت منافقین دو ماموریت داشتند : اول ضربه زدن به ایران باهدف راضی کردن اربابان خود و کینه های آنان و دوم سرکوب ملت عراق به ویژه شیعیان که مخالفین سرسخت رژیم فاسد صدام بودند . گویی که در تصورات این جنایتکاران ، مخالفت با دیکتاتوری به معنی طرفداری از ایران است . عجیب نیست که در حال حاضر برخی از بازماندگان بعث همچون ظافر العانی و صالح المطلک و برخی دیگر از جیره خواران و ایتام حزب بعث می کوشند تا از داخل گور صدام راه او را ادامه دهند .

عانی و مطلک و کسانی که درآن کنفرانس ننگین و شرم آور دیدید ،همگی از فرمانبرداران مریم رجوی گمراه ، قاتل، جنایتکارو تروریست هستند . آنها به دنبال کسب رضایت آمریکایی ها تشنه ی جنگ و خون و تجاوز به کشورها و ملت ها هستند و این درست همان اموری است که دیکتاتوری گذشته، تمام وقت خود راصرف آن می کرد و خون مردم عراق و مقدرات آینده ی عراق را فدای رضایت خاطر اربابان خود و کینه و دشمنی آنها می کرد .

ملت عراق اجازه نخواهد داد که هیچ کشوری ، چه نزدیک و چه دور قیّم او باشد . ظافر العانی و امثال او بدانند که اجازه نخواهیم داد که عربیت را به نفع خودشان مصادره کنند ، همچنین بدانند که برای ملت عراق دوران تلخ گذشته، دیگر باز نخواهد آمد و به گور سپرده خواهد شد. ملت عراق اکنون سکان را خود به تنهایی به دست گرفته است. سردمداران جنایتکاری که از این سازمان تروریستی حمایت می کنند بدانند که میلیاردها دلاری که صرف برهم زدن وضعیت امنیتی عراق می کنند نمی تواند عقربه های ساعت را به عقب باز گرداند . این را بدانید که خواب شما تعبیر نخواهد شد و مردم عراق از صدام جدیدی که در لباس صالح المطلک و امثال او که خواهان حکومت بر عراق باشند تبعیت نخواهد کرد . زوال و نابودی این سازمان تروریستی نزدیک است و این امر منوط به ملت عراق است که اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد و چنانچه ببینند که توطئه های شما ادامه دارد و این سازمان و جیره خوارانش همچنان درعراق باقی هستند ، آتش خشم این مردم منفجر خواهد شد و کسی نیز تضمین نخواهد کرد کسی از شما سالم از عراق بیرون برود

این ملت میلیون ها شهید در راه آزادی و رهایی از طغیان و طاغوت و دیکتاتوری تقدیم کرده است . قبل از اینکه ملت عراق جسدهای آنان را با تابوت های چوبی بیرون کند – اگر جسدی برای آنها بماند – آنها رابیرون کنید .

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10144282&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25