داستان یک اعدام

14000929000013

نامش حیدر قربانی است. رسانه‌های بیگانه او را به سرخط خبرهایشان آورده اند؛ فردی که ناعادلانه برایش حکم صادر شد؛ و بی گناه اعدام شد.

 

اما حیدر قربانی معروف به «راننده مرگ» که بود؟ سال ۹۵، شهرستان کامیاران استان کردستان، در نیمه‌های دو شب سه نفر ترور می‌شوند. حیدر قربانی با همدستی دو نفر دیگر، جبار ابراهیمی را که یک راننده بود به همراه صدیق امینی جلوی چشم خانواده و دختر او ترور می‌کند.


مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25