حامی دیروز صدام، قهرمان امروز آشوبگران

Ghasemloo Terrorist Group

در اغتشاشات اخیر تعدادی از آشوبگران در برخی از نقاط ارومیه مثل مهاباد در شعار‌هاشون از ادامه داشتن راه «قاسملو» گفتند. اما خیلی‌ها و علی الخصوص نسل جدید شاید این اسم به گوششان آشنا نباشد. به همین خاطر اینجا سراغ معرفی سرکرده‌ای رفتیم که این روزها به یکی از قهرمان‌های اصلی آشوبگرها تبدیل شده است

منبع: تبیان


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان