جنایات منافقین در جای جای برگ‌های تاریخ ایران+فیلم

14010804000408 Test PhotoO 1

گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) که در دهه ۶۰ مسؤولان و سران نظام  و هزاران نفر از مردم بی گناه را هدف ترورهای خود قرار داده بود، جنایت دیگری نیز به نام خود ثبت کرد.


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان