خبر محدودیت برای منافقین در فرانسه بی‌پایه و اساس نیست

MacronRouhani

پایگاه تحلیلی لوبلاگ آمریکا با انتشار مطلبی با عنوان «آیا فرانسه در حال اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق است؟» ضمن اشاره به وقایع مرتبط با خبری که اخیراً به نقل از توییت یک مقام فرانسوی دربارۀ محدودسازی فعالیت‌های منافقین منتشر و بعدا توسط کاخ الیزه تکذیب شد، نوشت: خبر ایجاد محدودیت برای منافقین در فرانسه «ضرورتاً بی‌پایه و اساس نیست.»

به گزارش سرویس بین‌الملل پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان، لوبلاگ در ابتدای این مطلب چند سؤال را مطرح می‌کند: «چه کسانی در پس این توییت قرار داشتند؟ هدفشان از انتشار این خبر چه بوده است؟ چرا تقریباً یک هفته پس از انتشار توییت طول کشید تا حساب جعلی کوهلر غیرفعال شود؟ و این ماجرا چه پیامی دربارۀ توانمندی دولت فرانسه در جنگ سایبری منتقل می‌کند؟» و پس از طرح این سؤالات می‌نویسد «جدای از این مسائل، اصل این خبر ضرورتاً بی‌پایه و اساس نیست.»

در ادامۀ این مطلب به سابقۀ گروهک تروریستی منافقین و فعالیت‌های آن اشاره شده و پس از آن دلایلی دربارۀ تمایل دولت فرانسه به محدودسازی و یا حتی اخراج منافقین از این کشور ارائه شده است. از جمله دلایلی که در این یادداشت به آنان اشاره شده، مخالفت دولت فرانسه با برگزاری مراسم سالانۀ منافقین در فرانسه است که به اعتقاد نویسندۀ یادداشت انگیزۀ اصلی دولت فرانسه از این مخالفت، تلاش برای گسترش روابط دیپلماتیک با تهران بوده است. دلیل دیگری که در این یادداشت دربارۀ محدودیت منافقین در فرانسه به آن اشاره شده است، تلاش‌های دولت فرانسه برای آزادسازی دو شهروند فرانسوی که در ایران زندانی هستند است. نویسندۀ یادداشت در همین رابطه به اخراج منافقین از فرانسه به عراق در دولت ژاک شیراک اشاره می‌کند.

در پایان این یادداشت نیز نویسنده بیان می‌کند: اگرچه منافقین هنوز هم هر از چند گاهی اقداماتی در سنای فرانسه یا پارلمان اروپا انجام می‌دهند و با تعدادی از نمایندگان دیدار می‌کنند، این گروهک هیچگاه موفق نشده در نهادهای رسمی اتحادیه اروپا که با موضوع ایران مرتبط هستند جای پایی باز کند و اقدامات کوچکی که در پارلمان‌های مختلف انجام می‌دهد، نشان‌دهندۀ «تلاش‌های مذبوحانۀ» این گروهک برای بقاست و به هیچ وجه با تجمعاتی که در سالیان گذشته در فرانسه انجام می‌داده است قابل مقایسه نیست.


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان