اسامی 281 شهید که به روش شکنجه توسط گروهک‌های تروریستی به شهادت رسیدند

Shekanje2

یکی از شیوه های گروهکهای تروریستی برای اعتراف گیری و یا انتقام گیری از قربانیان خود شکنجه کردن آنها است. در بین شهدای ترور کشور تعداد 281 شهید به انواع روشهای شکنجه توسط گروهکهای تروریستی به شهادت رسیدند. از این تعداد گروهک تروریستی کومله با 133 شهید بیشترین و گروهکهای تروریستی رزگاری، پژاک، تروریسم دولتی اسرائیل، فیلق الشام، خلق بلوچ، الاهوازی و جندالله با یک شهید کمترین میزان شکنجه در بین شهدا را به خود اختصاص دادند. سایر شهدا نیز توسط حزب دمکرات کردستان، ضد انقلاب، منافقین و گروههای تکفیری به شهادت رسیده اند که به ترتیب با 87، 34، 17 و 3 شهید بعد از گروهک کوموله بیشترین میزان شکنجه را به خود اختصاص داده اند.

اولین شهید ترور که به روش شکنجه بعد از انقلاب به شهادت رسیده است شهید مجید قدیم خانی، گروهبان یکم ارتش می باشد که در 10تیر1358 در سردشت به دست حزب دمکرات کردستان به شهادت رسید و آخرین شهید نیز فریدون احمدی سامله از مدافعان حرم بود که در تاریخ 15بهمن1395 در ادلب سوریه توسط گروهک فیلق الشام با شکنجه به شهادت رسید.

کوچکترین شهید ترور که به روش شکنجه به شهادت رسیده است مهدی علی زاده 5 ساله از تهران است که توسط منافقین در تاریخ 22اسفند1360 با سوزاندن بدن به وسیله اتو و سیگار به شهادت رسید! و مسن ترین شهید عزیز کریمی 71ساله اهل سقز می باشد که توسط گروهک کومله به شهادت رسید.

در لیست شهدا تعداد 3 شهید زن نیز وجود دارد که به روش شکنجه و توسط گروهکهای کردی به شهادت رسیدند. به عنوان مثال شهید ناهید فاتحی کرجو نوجوان 17 ساله که پس از تحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی بوسیله چادرش خفه شد و پیکر نیمه جان او توسط کومله زنده به گور شد و استی مامندی 45 ساله نیز با یسته شدن به تراکتور توسط حزب دمکرات کردستان به شهادت رسید.

نام نام خانوادگی کد ملی نام پدر محل تولد تاریخ تولد شغل تاریخ شهادت نحوه شهادت مکان شهادت عامل جنسیت سن
سیدمهدی رضوی مرقی 0054176514 سیدمحمود تهران 1350/09/29 بسیجی 1367/05/06 شکنجه اسلام آباد غرب منافقین مرد 17
سیدمحمد صنیعی 0045501297 سیدحسن تهران 1337/04/26 بسیجی 1365/07/06 شکنجه و سوختن بدن تهران منافقین مرد 28
علی اصغر عباسی 0055437729 محمد تهران 1349/09/20 بسیجی/دانش آموز 1367/05/05 شکنجه اسلام آباد غرب منافقین مرد 18
ناصر یوسفیان جزی 5110422184 عباس شاهین شهر 1331/02/02 بسیجی/راننده 1362/08/10 شکنجه اصفهان منافقین مرد 31
مجتبی تیرانداز 1829346784 مصطفی خرمشهر 1349/09/26 بسیجی/کارگر 1364/12/09 شکنجه مهران منافقین مرد 15
نصرالله باقری 4539319426 میران شیروان و چرداول 1336/04/03 بسیجی/کشاورز 1366/09/07 شکنجه گیلانغرب منافقین مرد 30
جعفر ملکی آزارکی 6319376716 علی رحیم آباد 1330/08/02 بسیجی/کشاورز 1361/05/21 شکنجه و اصابت سرنیزه رودسر منافقین مرد 31
علیجان شریفی 3340641978 اسد اسلام آباد غرب 1303/02/03 بسیجی/کشاورز 1366/09/07 شکنجه گیلانغرب منافقین مرد 63
طالب طاهری 0046725210 حسین تهران 1344/09/28 پاسدار 1361/05/22 شکنجه و بریدن سر  تهران منافقین مرد 17
محسن میرجلیلی 0031805035 محمد تهران 1338/01/01 پاسدار 1361/05/24 شکنجه تهران منافقین مرد 23
شاهرخ طهماسبی ساری قیه 1380735637 میرزاآقا تبریز 1335/03/01 پاسدار/کارمند 1361/05/17 شکنجه  تهران منافقین مرد 26
عباس قلی زاده 5689739308 عزیز بابل 1347/01/01 سرباز /کارگر 1366/10/25 شکنجه و خفگی با طناب بهشهر منافقین مرد 19
محمد ایران منش 3390065581 عبدالله بندر عباس 1304/01/01 فروشنده 1358/09/21 شکنجه و فرو رفتن میخ در سر بندر عباس منافقین مرد 54
عباس عفت روش 2594067105 محمدرضا رشت 1328/08/23 کفاش 1361/05/16 شکنجه  تهران منافقین مرد 33
مهدی علی زاده 0066167264 عبادالله تهران 1355/08/11 کودک 1360/12/22 شکنجه، سوختگی با اتو و سیگار  تهران منافقین مرد 5
جهانگرد امیری 3253698319 عابدین کرمانشاه 1340/08/10 گروهبان یکم ارتش 1367/04/31 شکنجه سرپل ذهاب منافقین مرد 27
خسرو ریاحی نظری 0040396770 حسن تهران 1324/04/26 معلم 1361/05/19 شکنجه  تهران منافقین مرد 37
رضا بیات 4283536687 مسلم زنجان 1346/06/06 بسیجی 1361/08/15 شکنجه و اصابت گلوله سردشت کومله مرد 15
عبدالحسین الله بخشی 2971960935 نوروزعلی میاندوآب 1347/01/25 بسیجی 1362/07/21 شکنجه پیرانشهر کومله مرد 15
محمد شاکر اردکانی 4449607058 یدالله اردکان 1347/11/01 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 15
حمید اکبری ورپشتی 5499539162 حسن تیران و کرون 1345/08/19 بسیجی 1361/06/12 شکنجه دیواندره کومله مرد 16
سیدحمید مهدی‌ حسینی ‌نژاد 0382771494 آقاحسن قم 1345/03/01 بسیجی 1361/07/09 شکنجه بوکان کومله مرد 16
محمدرضا زحمت کش سردوراهی 4432655941 قاسم یزد 1346/02/06 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 16
سیدموسی شاه میری 4449248724 میرشاه میر اردکان 1346/06/10 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 16
علی اکبر غنی پور احمدآبادی 4433093671 محمدعلی یزد 1346/01/01 بسیجی 1362/07/22 شکنجه و اصابت گلوله به گردن و سر سنندج کومله مرد 16
علی پورعبداللهی اردکانی 4489679343 عبدالله میبد 1346/01/05 بسیجی 1362/07/23 شکنجه و اصابت گلوله سنندج کومله مرد 16
سالار سعیدی 3849097651 علی بانه 1346/03/10 بسیجی 1362/10/30 شکنجه بانه کومله مرد 16
محمود کرامتی 5209828115 علی اصغر میامی 1347/01/01 بسیجی 1363/04/14 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 16
رضا محمدی 0759231311 رمضان جاجرم 1347/12/01 بسیجی 1363/04/14 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 16
مهدی بام افکن 0056765071 عبدالحسین تهران 1349/07/15 بسیجی 1365/03/23 شکنجه و اصابت گلوله  سقز کومله مرد 16
ابراهیم یزدانی فضل آبادی 5499537135 قربانعلی تیران و کرون 1344/08/05 بسیجی 1361/06/12 شکنجه دیواندره کومله مرد 17
عبدالرضا عبدالله زاده 0048991058 عزیزالله تهران 1344/01/01 بسیجی 1361/11/02 شکنجه  بانه کومله مرد 17
رضا ملکی سیامان 0559552327 محمدباقر خمین 1344/01/07 بسیجی 1361/12/27 شکنجه و اصابت گلوله به دست سردشت کومله مرد 17
احمد اموری خرشتم 2690777487 محسن رودسر 1345/06/03 بسیجی 1362/04/23 شکنجه و اصابت گلوله مریوان کومله مرد 17
علی پرنیان 4432212780 محمد یزد 1345/02/28 بسیجی 1362/07/22 شکنجه و مثله شدن بدن سنندج کومله مرد 17
محمود دهقان پور فیروزآبادی 5519550581 حسن اشکذر 1345/09/10 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 17
ابوالقاسم ملاحسینی اردکانی 4449249712 علی اردکان 1345/03/01 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 17
سیدعلی اکبر حسینی شاهمراد محله 2690300508 سیداحمد رودسر 1346/10/10 بسیجی 1363/07/05 شکنجه و اصابت گلوله به سر مریوان کومله مرد 17
احمد جهانگیری 1284616460 علی اصفهان 1342/04/07 بسیجی 1360/09/30 شکنجه سنندج کومله مرد 18
حسین وشاهی 1818402831 یونس آبادان 1343/06/25 بسیجی 1361/06/12 شکنجه دیواندره کومله مرد 18
رسول کاظمی زهرانی 1286730661 حسین اصفهان 1344/01/01 بسیجی 1362/01/05 شکنجه دیواندره کومله مرد 18
درویش افضلی پور 3030471020 ناصر جیرفت 1344/07/01 بسیجی 1362/05/28 شکنجه سنندج کومله مرد 18
یوسف داورپناه 2991423341 علی کرمان 1344/04/15 بسیجی 1362/06/15 شکنجه و اصابت گلوله سقز کومله مرد 18
علیرضا نیری 0450406075 محمد شمیران 1344/11/01 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 18
مهدی زارع زاده مهریزی 4469165077 غلامحسین مهریز 1340/05/01 بسیجی 1359/11/24 شکنجه و اصابت گلوله مریوان کومله مرد 19
محمدحسین درُدهن 2470738245 فضل الله جهرم 1342/04/01 بسیجی 1361/03/16 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 19
محمدرضا صدیقیان کاشانی 0384103405 غلامحسین قم 1342/01/01 بسیجی 1361/05/30 اصابت ترکش، شکنجه و بریده شدن سر سقز کومله مرد 19
رجبعلی مختار اسفیدواجانی 0048211249 احمد تهران 1342/12/05 بسیجی 1361/06/12 شکنجه و اصابت گلوله دیواندره کومله مرد 19
محمدرضا زائرالحسینی 4431495754 علی یزد 1343/04/02 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 19
محمدمنصور طرفدارشهرستانی 0035258551 ابراهیم تهران 1344/06/30 بسیجی 1363/07/03 شکنجه مهاباد کومله مرد 19
محمدحسن قربانعلیان 4322693776 محمدصادق قزوین 1340/05/12 بسیجی 1360/08/08 شکنجه و اصابت گلوله به گردن مهاباد کومله مرد 20
حسین محمدی جوآبادی 1140846108 عباس خمینی شهر 1340/01/20 بسیجی 1360/08/29 شکنجه سردشت کومله مرد 20
غلامرضا نیکوکلام میرزایی 0380861097 یدالله قم 1341/01/01 بسیجی 1361/05/31 شکنجه و اصابت گلوله سقز کومله مرد 20
حیدر زنگنه 3933719887 محمدمراد ملایر 1341/01/07 بسیجی 1361/12/11 شکنجه و بریده شدن سر گیلانغرب کومله مرد 20
سیدمحمد حسینی ایچی 5729973391 سیدعلی بردسکن 1343/06/01 بسیجی 1363/04/18 شکنجه سنندج کومله مرد 20
داود ابراهیم ‌پور پهمدان 2739124597 لطیف آستانه اشرفیه 1344/06/20 بسیجی 1364/07/05 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 20
مرتضی معتمدی 1219312959 علی گلپایگان 1340/12/01 بسیجی 1361/11/02 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 21
ایرج مشایخ 2200635877 حسن نوشهر 1341/07/01 بسیجی 1362/01/11 شکنجه و اصابت گلوله سردشت کومله مرد 21
حسین محمدیان 3780271801 محمد بیجار 1341/04/09 بسیجی 1362/02/31 شکنجه دیواندره کومله مرد 21
ستار احمدی نامشخص عبدالله سنندج 1345/08/19 بسیجی 1366/03/13 شکنجه *** کومله مرد 21
نصرالله نظری نامشخص علی حسن بیجار 1340/07/25 بسیجی 1362/12/03 شکنجه دیواندره کومله مرد 22
ناصر رنج آوری 3731640309 احمد سنندج 1336/06/02 بسیجی 1359/06/02 شکنجه سنندج کومله مرد 23
ابراهیم محمدی هچیرودی 4839589984 حسنعلی چالوس 1337/02/01 بسیجی 1361/03/16 شکنجه و بریده شدن سر بانه کومله مرد 24
محمدرضا زارع میرک آباد 4469637319 غلامحسین مهریز 1338/07/03 بسیجی 1362/07/22 شکنجه سنندج کومله مرد 24
علیرضا مشیر استخاره 0931306116 عبدالرزاق مشهد 1333/11/07 بسیجی 1358/06/16 شکنجه سردشت کومله مرد 25
فتح الله صالحی نجف آبادی 1090948530 محمدباقر نجف آباد 1335/01/12 بسیجی 1361/12/04 شکنجه دیواندره کومله مرد 26
دوستعلی رئیسی چمازکتی 2160041769 حسین قائمشهر 1335/01/10 بسیجی 1362/06/04 شکنجه و اصابت گلوله سقز کومله مرد 27
سیدمحمود خردمندی فرد 3820038892 سیدقادر مریوان 1327/05/03 بسیجی 1359/06/25 شکنجه و اصابت گلوله مریوان کومله مرد 32
اسماعیل فرامرزی 4888835144 آقابیگ مینودشت 1314/01/01 بسیجی 1366/04/03 شکنجه مریوان کومله مرد 52
صیداحمد وکیلی 3839345642 محمد کامیاران 1306/07/01 بسیجی 1369/04/22 شکنجه، اصابت گلوله به سر کامیاران کومله مرد 63
حسین کهریزی 3839018706 حسن کامیاران 1319/12/25 پارچه فروش 1358/11/15 شکنجه و زنده به گور شدن کامیاران کومله مرد 39
دارا کهنه ‌پوشی 3820162445 محمود مریوان 1340/07/01 پاسدار 1358/04/23 شکنجه و بریده شدن سر مریوان کومله مرد 18
محمدعلی احمدی 1291345663 علی اصفهان 1342/01/10 پاسدار 1360/08/24 شکنجه مریوان کومله مرد 18
عباس رستمی 4284656295 رضا زنجان 1342/04/01 پاسدار 1361/06/17 شکنجه و قطع شدن سر سردشت کومله مرد 19
سیدحیدر حسینی 6469799914 سیدمحمد سروآباد 1351/03/04 پاسدار 1370/12/04 شکنجه اقلیم کردستان کومله مرد 19
سیدمحمد مومن زاده نامشخص محمود اصفهان 1338/04/12 پاسدار 1358/07/11 شکنجه مهاباد کومله مرد 20
مجید نصر آزادانی 1290172366 علی اصفهان 1342/02/01 پاسدار 1362/01/10 شکنجه سنندج کومله مرد 20
علیرضا دلفروزی 1286676959 جعفر اصفهان 1342/10/30 پاسدار 1362/03/03 شکنجه دیواندره کومله مرد 20
مرتضی نوروزی 4410234234 محمدرضا ابهر 1343/01/06 پاسدار 1363/03/09 شکنجه بانه کومله مرد 20
محمدکریم عموشاهی فروشانی 1141541556 عزیزالله خمینی شهر 1338/04/07 پاسدار 1359/02/24 شکنجه بانه کومله مرد 21
مسعود امینی 0054013291 علی اکبر تهران 1348/09/27 پاسدار 1369/06/30 شکنجه  سردشت کومله مرد 21
عنایت ‌الله عبدالله پور 2218074151 محمدعلی تنکابن 1337/02/02 پاسدار 1359/06/09 شکنجه و اصابت گلوله کامیاران کومله مرد 22
اصغر کریمی 3932572122 علی اکبر ملایر 1341/04/03 پاسدار 1363/05/21 شکنجه و سوختگی سنندج کومله مرد 22
حسینعلی گلین مقدم 2279516136 رمضانعلی رامسر 1336/08/08 پاسدار 1359/03/19 شکنجه و اصابت گلوله سنندج کومله مرد 23
علی رضوی ناچویی 3071638973 عبدالله سیرجان 1336/07/10 پاسدار 1359/08/15 شکنجه مریوان کومله مرد 23
سعید کافی 1288662300 محمد اصفهان 1335/03/15 پاسدار 1359/02/11 شکنجه و اصابت گلوله کامیاران کومله مرد 24
رضا بیگی خوزانی 1285512383 نعمت الله اصفهان 1335/11/04 پاسدار 1359/05/09 شکنجه بانه کومله مرد 24
یدالله فتاحی فر  4390145991 قدرت الله تاکستان 1336/05/05 پاسدار 1360/04/24 شکنجه و اصابت گلوله سردشت کومله مرد 24
محمدعلی آسیبی 0859645551 حسن فردوس 1338/05/08 پاسدار 1362/01/27 شکنجه و اصابت گلوله مهاباد کومله مرد 24
جمال کاوند 4130597256 محمدجواد بروجرد 1334/01/17 پاسدار 1359/06/20 شکنجه کرندغرب کومله مرد 25
حسن شالی 4322630855 مهدی قزوین 1335/02/08 پاسدار 1360/04/24 شکنجه و اصابت گلوله سردشت کومله مرد 25
غلامرضا قادری زفره 5659534678 محمد کوهپایه 1335/04/10 پاسدار 1360/04/24 اصابت ترکش و شکنجه مریوان کومله مرد 25
علی اصغر خواجه 4591640388 حسین شاهرود 1338/01/04 پاسدار 1363/04/14 شکنجه و مثله شدن بدن بانه کومله مرد 25
عویض ‌شیخی 3849444325 بایزید بانه 1345/05/25 پاسدار 1372/08/01 شکنجه و شکستگی استخوان ها بانه کومله مرد 27
حسین دهقانی پوده 5129770641 عبدالرضا دهاقان 1332/01/10 پاسدار 1362/01/10 شکنجه مریوان کومله مرد 30
محمود هرمزی 2292996561 سلطان شیراز 1329/02/10 پاسدار 1361/11/05 شکنجه سنندج کومله مرد 32
فرامرز ابراهیم زاده 2801786608 صادق خوی 1346/02/17 پاسدار وظیفه 1363/11/12 شکنجه و بریده شدن سر پیرانشهر کومله مرد 17
سیدعباس هاشمی اول آیسک 0859487598 سیدحسن فردوس 1343/02/01 پاسدار وظیفه 1362/11/17 شکنجه و مثله کردن سر و صورت دیواندره کومله مرد 19
حسن بهرام شاهی 0381399567 مراد قم 1345/04/30 پاسدار وظیفه 1364/07/18 شکنجه و اصابت گلوله به سر سقز کومله مرد 19
مجتبی عباسی 0492358796 پرویز شهر ری 1342/11/03 پاسدار وظیفه 1362/03/25 شکنجه سقز کومله مرد 20
علیرضا اخلاقی کاخکی 1291108866 حبیب الله اصفهان 1343/05/01 پاسدار وظیفه 1363/03/09 شکنجه بانه کومله مرد 20
علی اکبر عباسی راد 6159252534 علیرضا ابهر 1344/10/20 پاسدار وظیفه 1364/02/21 شکنجه و سوختگی شدید مریوان کومله مرد 20
سیاوش شکیلی 6839492605 صفر کوار 1345/04/05 پاسدار وظیفه 1365/03/08 شکنجه مهاباد کومله مرد 20
سالار هدایتی 3838663918 علی کامیاران 1332/07/10 پیشمرگ مسلمان کرد 1360/04/13 شکنجه بوکان کومله مرد 28
رسول جبار زارع 1285716094 امیرقلی اصفهان 1347/01/01 تعمیرکار خودرو 1362/09/15 شکنجه بانه کومله مرد 15
حسن رضا منصوری عصمت آباد 4469278823 علیرضا مهریز 1340/10/03 تعمیرکار موتورسیکلت 1362/07/22 شکنجه و اصابت ضربه به سر سنندج کومله مرد 22
محمد شریف زاده 1287773011 ابوطالب اصفهان 1340/01/01 جهاد سازندگی 1362/04/22 شکنجه سردشت کومله مرد 22
مجتبی بیگی زاده ریزی 1286563216 علی اصفهان 1338/09/01 جهاد سازندگی 1361/02/26 شکنجه دیواندره کومله مرد 23
سیدقاسم میرکاظمی اسفرجانی 1199744621 سیدمحمد شهرضا 1338/05/20 جهاد سازندگی 1362/04/22 شکنجه مهاباد کومله مرد 24
علی اصغر آرام 0859243206 عبدالرحیم فردوس 1338/07/21 جهاد سازندگی 1362/10/09 شکنجه بانه کومله مرد 24
اسماعیل اسدفرنکیسی 3255697190 احمد کرمانشاه 1335/04/21 حسابدار جهاد سازندگی 1360/10/09 شکنجه کرمانشاه کومله مرد 25
محمدسعید محمدی 6469129390 احمد سروآباد 1344/03/01 خادم مسجد 1363/02/26 شکنجه سروآباد کومله مرد 19
ناهید فاتحی کرجو 3731945665 محمد سنندج 1344/05/03 خانه دار 1361/09/07 شکنجه سنندج کومله زن 17
بدیع رادفر 1861047266 محمدعلی بهبهان 1340/09/05 دانش آموز 1359/02/20 شکنجه سنندج کومله مرد 19
صیدمحمد اسدی چگنی 5289746633 علی‌ سوار خرم آباد 1340/12/01 درجه دار ژاندارمری 1361/12/24 شکنجه بوکان کومله مرد 21
صدیق جماران 3731693151 محمد سنندج 1312/04/01 راننده 1359/04/17 شکنجه بانه کومله مرد 47
حمید ایزدطلب 0046118101 درویش تهران 1333/10/04 راننده صنایع دفاع 1359/03/18 شکنجه  سنندج کومله مرد 26
رمضان قادرآبادی 4469644242 حسین مهریز 1342/01/07 سرباز ارتش 1361/09/07 شکنجه و اصابت جسم سخت به سینه، سر و گردن سردشت کومله مرد 19
یوسف ‌علی بیژنی حسن پور 3991869578 محمدابراهیم رزن 1343/09/05 سرباز ارتش 1362/10/07 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 19
علی کشاورز ترک 5889581473 رزاق قزوین 1354/10/06 سرباز ارتش 1373/03/18 شکنجه ارومیه کومله مرد 19
محمود اصغری 0603108962 علی اکبر ساوه 1340/06/12 سرباز ارتش 1360/01/16 شکنجه مریوان کومله مرد 20
هاشم بیاتی 4030290353 اسلام ‌علی کبودرآهنگ 1341/03/08 سرباز ارتش 1361/07/01 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 20
غلامرضا احمدیان چاشمی 5309964401 عبدالحسین مهدی شهر 1341/08/04 سرباز ارتش 1361/08/27 شکنجه بوکان کومله مرد 20
احمدعلی کارگر حاجی آبادی 5519608172 محمدحسین اشکذر 1342/01/06 سرباز ارتش 1362/08/02 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 20
محمدعلی عفتی جوشقان 0638404827 امان ‌الله اسفراین 1343/06/04 سرباز ارتش 1363/02/12 شکنجه و اصابت گلوله پیرانشهر کومله مرد 20
عباس صادق زاده 0323005926 اسکندر کرج 1343/08/08 سرباز ارتش 1363/02/30 شکنجه مهاباد کومله مرد 20
رحمت ‌الله بوژمهرانی 5749694259 محمدعلی زبرخان 1342/08/17 سرباز ارتش 1363/03/16 شکنجه و اصابت گلوله بانه کومله مرد 21
محمدجعفر حسن ‌پور گیلده 2738912151 رضا آستانه اشرفیه 1349/06/10 سرباز ژاندارمری 1369/03/25 شکنجه سقز کومله مرد 20
مرتضی ملازاده نورانی 1462348882 فرخ اردبیل 1342/07/13 سرباز ژاندارمری 1363/11/07 شکنجه و اصابت گلوله پیرانشهر کومله مرد 21
علی اکبر مهوری حبیب آبادی 6609787433 محمدحسین دولت آباد 1340/10/01 سرباز ژاندارمری 1362/01/06 شکنجه سنندج کومله مرد 22
زیاد عظیمی ثمرین 1461894921 مطلب اردبیل 1340/05/01 سرباز ژاندارمری 1363/07/28 شکنجه بوکان کومله مرد 23
گل آقا رضایی 5459713471 حسنقلی ترکمانچای 1339/06/30 سرباز ژاندارمری 1363/06/02 شکنجه سردشت کومله مرد 24
فیروز گلشنی 2851172395 حسین سلماس 1323/12/17 سرهنگ دوم ارتش 1361/10/07 شکنجه  بوکان کومله مرد 38
عزیز کریمی 3760403956 کریم سقز 1288/05/01 فروشنده 1359/08/19 شکنجه سقز کومله مرد 71
رحیم اولیایی 3859520040 عبدالله دیواندره 1334/11/07 کادر ارتش 1362/04/20 شکنجه مریوان کومله مرد 28
ماشاءالله لیالیون 3932485785 محمدصادق ملایر 1330/01/03 کادر ژاندارمری 1361/05/14 شکنجه بوکان کومله مرد 31
مراد سیاهپوش 4620262927 علیجان شهرکرد 1335/12/03 کارگر 1361/09/22 شکنجه و اصابت گلوله مهاباد کومله مرد 26
محمود قاسمی جوحیلی 1110980582 قربانعلی فلاورجان 1329/02/06 کارگر کارخانه ذوب آهن 1362/02/01 شکنجه و بریده شدن سر سنندج کومله مرد 33
عبدالله زارعی 3761810581 عبدالکریم سقز 1334/01/03 کارگزار فرمانداری 1359/10/17 شکنجه و شکستگی استخوان های پا، کتف و سینه سقز کومله مرد 25
هوشنگ گشگی 3780534231 موسی بیجار 1336/02/02 کشاورز 1360/12/05 شکنجه و اصابت گلوله بیجار کومله مرد 24
گل محمد فیضی 3780562529 اسدالله بیجار 1337/01/01 کشاورز 1362/10/07 شکنجه دیواندره کومله مرد 25
عبدالله صفایی 6468853656 محمدعلی سروآباد 1310/11/02 کشاورز 1360/07/27 شکنجه، اصابت گلوله و جداشدن سر سروآباد کومله مرد 50
ناصر رشیدی کره ‌سی 3730739026 زمان سنندج 1310/12/10 کشاورز 1367/08/28 شکنجه و اصابت گلوله سنندج کومله مرد 57
احمد عسگرزاده 0794445942 محمدعلی سبزوار 1340/06/03 گروهبان دوم ارتش 1360/08/01 شکنجه و اصابت گلوله میاندوآب کومله مرد 20
سیدشهاب الدین حسینی 3859696726 سیدسعدالدین دیواندره 1331/01/01 ماموستا 1363/06/08 شکنجه دیواندره کومله مرد 32
مهدی ایزی 0793363292 محمدرضا سبزوار 1344/09/20 مسئول آموزش 1361/03/23 شکنجه  سلماس کومله مرد 17
اقبال فیاضیان نسب 3731910365 ابراهیم سنندج 1337/12/09 معلم 1359/01/20 شکنجه سنندج کومله مرد 22
علی محمد بیان 0384398413 حسین قم 1334/07/01 معلم 1360/08/20 شکنجه سنندج کومله مرد 26
محمد بارفروشنده رودسری 2690069687 رجبعلی رودسر 1340/10/10 هلال احمر 1360/11/01 شکنجه و اصابت گلوله بوکان کومله مرد 20
داریوش عزتیان 0046404449 غلامرضا تهران 1339/01/01 همافرسوم ارتش 1362/01/09 شکنجه سنندج کومله مرد 23
فریدون احمدی سامله 3251339672 تاریمراد کرمانشاه 1355/12/13 پاسدار 1395/11/15 شکنجه و اصابت گلوله ادلب فیلق الشام مرد 40
هرمز بهاروند 4072101540 محمدتقی خرم آباد 1330/02/12 استواردوم ارتش 1361/04/06 شکنجه و خونریزی معده *** ضدانقلاب مرد 31
احمد مجیدی واسکسی 2161502913 حمید قائمشهر 1344/10/21 بسیجی 1362/03/27 شکنجه و اصابت گلوله مریوان ضدانقلاب مرد 18
رشید محمودپور آهنگرکلائی 2161466135 نعمت قائمشهر 1342/09/27 بسیجی 1362/05/15 شکنجه و اصابت گلوله به سر ارومیه ضدانقلاب مرد 20
مهدی حسین آبادی 0320956679 ولی الله کرج 1347/02/26 بسیجی 1367/03/27 شکنجه مهاباد ضدانقلاب مرد 20
کاظم عباسی 0621413860 محمدصادق شازند 1341/04/05 بسیجی 1362/09/15 شکنجه بانه ضدانقلاب مرد 21
غلام اکبر حیدری 6219454448 رحمان بوئین میاندشت 1340/04/05 بسیجی 1362/04/31 شکنجه سنندج ضدانقلاب مرد 22
حسینقلی اللهی خلوت 2939158851 الله قلی شاهین دژ 1335/01/01 بسیجی 1364/12/20 شکنجه میاندوآب ضدانقلاب مرد 29
محمود احمدی 3782111451 محمدعلی بیجار 1316/05/17 بسیجی 1360/12/05 شکنجه و اصابت گلوله بیجار ضدانقلاب مرد 44
سیدصدیق حسینی 6469287557 سیدحبیب سروآباد 1328/11/09 بسیجی 1372/06/18 شکنجه سروآباد ضدانقلاب مرد 44
جلیل اردونی دوستی 0819757421 غلامعلی سرخس 1332/01/01 بسیجی 1377/04/14 شکنجه و اصابت گلوله سرخس ضدانقلاب مرد 45
ابراهیم عیسی مداری موانه 6389573308 عبدالله ارومیه 1310/07/02 بسیجی 1362/01/03 شکنجه ارومیه ضدانقلاب مرد 52
محمود احمدیان قوزلو 2938554419 حسین شاهین دژ 1342/07/04 پاسدار 1364/02/23 شکنجه شاهین دژ ضدانقلاب مرد 22
نقی یوسفی 4321997518 ابوالقاسم قزوین 1339/05/03 پاسدار 1362/05/06 شکنجه سردشت ضدانقلاب مرد 23
حبیب الله گل محمودی 3672859850 محمد زابل 1343/11/10 پاسدار کمیته 1363/02/24 شکنجه و ضربات وارده به بدن ایرانشهر ضدانقلاب مرد 20
عبدالحسین امیری 3421597286 بختیار میناب 1343/04/01 پاسدار کمیته 1367/02/20 شکنجه و اصابت گلوله میناب ضدانقلاب مرد 24
زکیه درویش پور سیاح 2909092291 انور نقده 1330/07/01 خانه دار 1362/10/27 شکنجه نقده ضدانقلاب زن 32
سیدمجتبی حسینی سن سنی 1261686608 سیدمحمد کاشان 1342/03/16 سرباز ارتش 1362/09/27 شکنجه پیرانشهر ضدانقلاب مرد 20
محمدتقی سلیمان زاده طرقبه 0935003762 غلامرضا مشهد 1345/02/08 سرباز ارتش 1365/05/24 شکنجه بانه ضدانقلاب مرد 20
محمد حاجی خانی 4839509344 محمداسماعیل چالوس 1339/09/24 سرباز ارتش 1361/06/27 شکنجه و اصابت گلوله سردشت ضدانقلاب مرد 22
احمد نیک زاد 2161406086 نصرالله قائمشهر 1339/01/14 سرباز ارتش 1361/06/30 شکنجه و اصابت گلوله به دست مریوان ضدانقلاب مرد 22
علیرضا جدیری عباسی 1377935655 یعقوب تبریز 1341/01/02 سرباز ارتش 1363/03/14 شکنجه سردشت ضدانقلاب مرد 22
حیدر دادخواه 1283323079 مصیب اصفهان 1338/11/30 سرباز ارتش 1361/06/30 شکنجه و اصابت گلوله سردشت ضدانقلاب مرد 23
علی عباس احسانی گرگری 5059201708 محمدقلی جلفا 1338/08/20 سرباز ارتش 1361/08/01 شکنجه و اصابت گلوله بوکان ضدانقلاب مرد 23
اکبر فرهادیان عسگرآبادی 4209263842 طهماس دلفان 1337/10/05 سرباز ارتش 1361/05/22 شکنجه سنندج ضدانقلاب مرد 24
قنبر تارقلی زاده 5079783273 نورالله ملکان 1341/09/14 سرباز ژاندارمری 1362/05/28 شکنجه کامیاران ضدانقلاب مرد 21
محمدتقی سوهانی 0045712662 حیدرعلی تهران 1341/06/20 فروشنده رنگ 1361/10/06 شکنجه  نقده ضدانقلاب مرد 20
حبیب الله ارشدی 5588878663 محمدامین دهگلان 1327/04/28 کشاورز 1362/01/16 شکنجه دیواندره ضدانقلاب مرد 35
محمد خانی احمدآباد 2948947626 عبدالمحمد تکاب 1297/05/09 کشاورز 1361/03/08 شکنجه و اصابت گلوله تکاب ضدانقلاب مرد 64
عوض عامری سیاهویی 5379938426 امیر بندر عباس 1335/02/01 گروهبان سوم ارتش 1362/01/19 شکنجه و اصابت گلوله سردشت ضدانقلاب مرد 27
حسن ابراهیمی 2889027066 محمد سردشت 1329/05/29 معلم 1362/04/01 شکنجه و اصابت گلوله سردشت ضدانقلاب مرد 33
کریم بیات 4283355631 علی زنجان 1340/03/02 نامشخص 1361/06/17 شکنجه سقز ضدانقلاب مرد 21
جلیل ریگی 3620367256 ملک محمد زاهدان 1361/06/01 نامشخص 1395/05/05 شکنجه کراچی ضدانقلاب مرد 34
صلاح ‌الدین عبداللهی آذر 2899081888 محمد پیرانشهر 1347/04/01 همکار اداره اطلاعات 1372/01/05 شکنجه پیشاور ضدانقلاب مرد 25
محتاج رئیسی 3700643081 خوبیار سراوان 1356/07/01 همکار اداره اطلاعات 1392/12/25 شکنجه نامشخص ضدانقلاب مرد 36
سیدعلی حسینی 0035583525 سیدابوالقاسم تهران 1341/11/01 کارمند اداره اطلاعات 1392/10/23 شکنجه تل آویو رژیم صهیونیستی مرد 51
نباتعلی فتاحی 4010810882 نورعلی اسدآباد 1338/05/03 پاسدار 1360/07/10 شکنجه مریوان رزگاری مرد 22
عبدالعلی ناصری 2938326203 رستم شاهین دژ 1329/08/04 آزاد 1361/11/10 شکنجه شاهین دژ دمکرات مرد 32
عبدالله امینی 6399435226 قادر مهاباد 1315/03/05 آزاد 1370/12/04 شکنجه *** دمکرات مرد 55
علی ایران منش 2991429364 عباس کرمان 1344/10/04 بسیجی 1359/10/27 شکنجه و اصابت گلوله پیرانشهر دمکرات مرد 15
اکبر نظافت 5079036941 احمد ملکان 1348/02/20 بسیجی 1365/03/26 شکنجه پیرانشهر دمکرات مرد 17
علیرضا مکتبی آغجه 5079342889 مجید ملکان 1343/01/10 بسیجی 1361/12/08 شکنجه میاندوآب دمکرات مرد 18
منصور بابایی 2751281011 اسد ارومیه 1344/10/01 بسیجی 1362/01/21 شکنجه ارومیه دمکرات مرد 18
رحمان کبوتری 6399613094 صالح نقده 1344/04/05 بسیجی 1362/10/27 شکنجه اشنویه دمکرات مرد 18
سیدحسین یعقوبی 5829114313 سیدجعفر جویبار 1341/01/12 بسیجی 1360/10/01 شکنجه سردشت دمکرات مرد 19
بهمن شهابی فرد 1460937971 جبرائیل اردبیل 1346/10/12 بسیجی 1365/03/26 شکنجه پیرانشهر دمکرات مرد 19
عطاالله عبودی 2949620922 نصرت الله تکاب 1341/04/08 بسیجی 1361/10/01 شکنجه و اصابت گلوله شاهین دژ دمکرات مرد 20
حیدر خسروی 2939685673 محمد شاهین دژ 1343/05/09 بسیجی 1363/08/29 شکنجه شاهین دژ دمکرات مرد 20
قوچعلی عبادی 2938804679 جعفرقلی شاهین دژ 1343/03/03 بسیجی 1364/01/24 شکنجه مهاباد دمکرات مرد 21
محمدباقر کلایی 3732812723 محمدصالح سنندج 1338/01/01 بسیجی 1361/01/02 شکنجه سنندج دمکرات مرد 23
ولی محمودی قونی 2753035334 خضر ارومیه 1340/06/07 بسیجی 1363/05/14 شکنجه ارومیه دمکرات مرد 23
عباس کاکایی قزکورپی 2939585725 احمد شاهین دژ 1338/01/02 بسیجی 1362/06/08 شکنجه سقز دمکرات مرد 24
محمد عباسی اتویی 5829109662 علی اصغر جویبار 1338/01/03 بسیجی 1362/07/26 شکنجه مهاباد دمکرات مرد 24
قربانعلی نجدورجوی 1551812606 صفر مراغه 1335/01/02 بسیجی 1360/04/10 شکنجه و اصابت گلوله مهاباد دمکرات مرد 25
عمر پیرانی چوپلو 2949147488 محمدرحیم تکاب 1335/05/07 بسیجی 1363/06/15 شکنجه و اصابت گلوله دیواندره دمکرات مرد 28
سلطان علی اکبرزاده 2919573381 اسماعیل چالدران 1328/12/01 بسیجی 1362/03/19 شکنجه و اصابت گلوله ارومیه دمکرات مرد 34
غلامحسین فاضلیان 4591898652 علی اصغر شاهرود 1325/11/03 بسیجی 1363/07/30 شکنجه مهاباد دمکرات مرد 38
قهرمان منسوبی 0492788480 یحیی شهر ری 1323/03/15 بسیجی 1362/06/10 شکنجه ارومیه دمکرات مرد 39
عبدالکریم زارع مافرانی 2755439041 موسی ارومیه 1317/05/01 بسیجی 1362/12/02 شکنجه سرو دمکرات مرد 45
سواره جنگلی 2889509869 ابراهیم سردشت 1311/06/07 بسیجی 1360/05/30 شکنجه پیرانشهر دمکرات مرد 49
پرویز رحمانی 2938571429 سیف الدین شاهین دژ 1342/02/15 بیکار 1361/10/01 شکنجه و اصابت گلوله تکاب دمکرات مرد 19
غلامعلی کیانی نژاد 0381541452 عمادالدین قم 1341/09/21 پاسدار 1360/06/19 شکنجه و اصابت گلوله مهاباد دمکرات مرد 19
سیدعبدالله تقاعدیان فینی 1262886252 سیدمهدی کاشان 1342/01/01 پاسدار 1361/09/29 شکنجه سنندج دمکرات مرد 19
محمد عالمی بگتاش 2971937372 محمدحسین میاندوآب 1340/10/30 پاسدار 1360/07/07 شکنجه بوکان دمکرات مرد 20
علی دژکام 0042762510 مهرعلی تهران 1340/04/10 پاسدار 1360/10/01 شکنجه سردشت دمکرات مرد 20
اسماعیل زنده دل 1500189421 مناف اهر 1346/01/05 پاسدار 1366/02/21 شکنجه سردشت دمکرات مرد 20
محمد اسحقیان درچه 1141820277 جعفر خمینی شهر 1340/08/22 پاسدار 1362/02/02 شکنجه دیواندره دمکرات مرد 22
صادق کلهر 5889905090 پرویز قزوین 1344/01/10 پاسدار 1366/02/11 شکنجه سردشت دمکرات مرد 22
رمضان داودی 0932946992 علی اکبر مشهد 1343/01/01 پاسدار 1366/03/17 شکنجه و اصابت گلوله مهاباد دمکرات مرد 23
عباس وصال 2993327275 موسی کرمان 1334/01/03 پاسدار 1359/06/22 شکنجه و بریده شدن سر مهاباد دمکرات مرد 25
محمود دهقان سلماسی 0047509351 یدالله تهران 1336/10/12 پاسدار 1361/06/03 شکنجه ارومیه دمکرات مرد 25
محمد محسنی سرای 1375216996 اسماعیل تبریز 1336/05/01 پاسدار 1362/07/07 شکنجه نقده دمکرات مرد 26
محمود بحرین زاده 1621536890 غلامعلی گرمی 1333/01/06 پاسدار 1360/10/03 شکنجه پیرانشهر دمکرات مرد 27
ابراهیم هوشمند 5749634914 قلی بیگ زبرخان 1333/01/10 پاسدار 1360/11/29 شکنجه بیجار دمکرات مرد 27
حمید عسگری 0045473511 رضا تهران 1336/09/11 پاسدار 1363/01/16 شکنجه  سردشت دمکرات مرد 27
حسن طهماسبی قینرجه 2949210147 فضلعلی تکاب 1336/02/07 پاسدار 1363/07/22 شکنجه و اصابت گلوله شاهین دژ دمکرات مرد 27
صفرعلی لاری زاده بنا 1754002870 نصرالله اهواز 1332/12/09 پاسدار 1360/04/14 شکنجه سردشت دمکرات مرد 28
عباس حسین‌ زاده مراحم 5709534293 رسول رضوانشهر 1331/03/12 پاسدار 1363/11/03 شکنجه سردشت دمکرات مرد 32
حاجی مراد کلاشی 3230397185 صیدمراد پاوه 1321/09/01 پاسدار 1361/06/08 شکنجه پاوه دمکرات مرد 40
مجید بهرامی 3820085726 محمود مریوان 1304/01/05 پاسدار 1358/05/01 شکنجه مریوان دمکرات مرد 54
محمد رستمی 3250705578 محمود کرمانشاه 1306/03/09 پاسدار 1361/03/10 شکنجه  روانسر دمکرات مرد 55
محمدصالح شاداب 3760072224 محمد سقز 1317/04/03 پاسدار کمیته 1358/06/03 شکنجه مهاباد دمکرات مرد 41
غلامرضا آذرنیوشه 2939418357 خیرالله شاهین دژ 1318/11/10 پاسدار کمیته 1359/02/05 شکنجه شاهین دژ دمکرات مرد 41
پاشا بهاری مرادعلی 2755043091 آقاکیشی ارومیه 1319/11/01 پاسدار کمیته 1360/08/26 شکنجه ارومیه دمکرات مرد 41
سلام عزیزپور 2928976043 علی بوکان 1343/10/06 پاسدار وظیفه 1361/02/18 شکنجه بوکان دمکرات مرد 18
خسرو موسی پور خانشان 2959842871 صفر اشنویه 1340/06/01 پاسدار وظیفه 1362/06/08 شکنجه ارومیه دمکرات مرد 22
عارف اشکانی 2949784186 ابراهیم تکاب 1341/08/02 پاسدار وظیفه 1363/07/08 شکنجه و اصابت گلوله تکاب  دمکرات مرد 22
محمدعلی صالحی 3760684696 محمدخان سقز 1341/07/02 پاسدار وظیفه 1366/08/19 شکنجه سردشت دمکرات مرد 25
عبدالرحمان نصرآبادی 4322475299 محمد قزوین 1318/10/15 جهاد سازندگی 1360/08/10 شکنجه و اصابت گلوله به سینه و پا مهاباد دمکرات مرد 42
دولت اطمینان 2939776148 عزیز شاهین دژ 1340/01/11 جوانمرد ژاندارمری 1359/05/11 شکنجه و اصابت گلوله اشنویه دمکرات مرد 19
استی مامندی نامشخص رسول اشنویه 1317/01/01 خانه دار 1362/04/01 شکنجه، بسته شدن به تراکتور اشنویه دمکرات زن 45
غلامرضا اسلامی 0579861953 طوغان دلیجان 1336/05/01 دانشجو 1360/05/28 شکنجه سردشت دمکرات مرد 24
ایوب آقازاده نامشخص محبعلی ارومیه 1333/05/02 راننده 1358/06/07 شکنجه و اصابت گلوله نقده دمکرات مرد 25
میرمحمد امجدی 2900644682 سیدآقا نقده 1331/02/15 راننده 1358/05/05 شکنجه بوکان دمکرات مرد 27
عباس رنجبری 1581597851 حسین مرند 1336/05/12 روحانی 1361/06/21 شکنجه پیرانشهر دمکرات مرد 25
عباس مبراگوش 0936834447 علی مشهد 1333/01/12 روحانی 1361/09/27 شکنجه بوکان دمکرات مرد 28
اسماعیل اسماعیل زاده 3760085822 عبدول سقز 1313/03/01 ستوان سوم ژاندارمری 1358/09/23 شکنجه و اصابت گلوله سقز دمکرات مرد 45
نادر احمدی ترکمانی 5459738350 حسن ترکمانچای 1343/01/02 سرباز ارتش 1363/07/15 شکنجه و اصابت گلوله مهاباد دمکرات مرد 20
نجیب اباذری گورچین قلعه 6379876731 حاجی آقا ارومیه 1338/03/07 سرباز ارتش 1359/11/01 شکنجه سردشت دمکرات مرد 21
پرویز پورباقری 0322875757 محمد کرج 1340/11/07 سرباز ارتش 1361/09/12 شکنجه سردشت دمکرات مرد 21
علیرضا ذاکر 1699231648 محمدحسین آذرشهر 1334/01/29 سرباز ارتش 1361/06/02 شکنجه پیرانشهر دمکرات مرد 27
محمدرضا افشار 2899071475 ابراهیم پیرانشهر 1324/03/01 فروشنده 1359/03/09 شکنجه و اصابت گلوله نقده دمکرات مرد 35
غازی منبری 3839009901 فرج ‌الله کامیاران 1348/06/01 کارگر 1360/07/01 شکنجه و اصابت گلوله دیواندره دمکرات مرد 12
علی حسن زاده چوپلو 2949783473 ابوالمحمد تکاب 1341/02/01 کارگر 1362/08/15 شکنجه و اصابت گلوله تکاب دمکرات مرد 21
جلال بدمه 2938416466 الله یار شاهین دژ 1324/03/02 کارگر 1359/06/19 شکنجه و اصابت گلوله تکاب دمکرات مرد 35
محمدمهدی یزدان پناه خوزانی 1287662171 محمد اصفهان 1333/02/04 کارمند جهاد کشاورزی 1360/04/03 شکنجه و اصابت گلوله سردشت دمکرات مرد 27
عباس بلوری 0938335944 حسین مشهد 1323/08/10 کارمند کمیته امداد امام خمینی (ره) 1361/02/17 شکنجه و اصابت گلوله سردشت دمکرات مرد 38
فتحعلی راثی آروق 2971029948 محمدعلی میاندوآب 1333/03/05 کارمند وزارت کشور 1359/06/18 شکنجه میاندوآب دمکرات مرد 26
سیف الله لطفی 3859506781 عبدالله دیواندره 1338/11/02 کشاورز 1363/06/09 شکنجه دیواندره دمکرات مرد 25
شریف فرهنگیان 3800094932 سلطان مراد قروه 1332/05/06 کشاورز 1360/07/05 شکنجه و اصابت گلوله قروه دمکرات مرد 28
جبرائیل عزتی 2850407410 احمد سلماس 1325/02/02 کشاورز 1361/06/01 شکنجه سلماس دمکرات مرد 36
حمید عزتی 2850407135 غلام سلماس 1315/08/07 کشاورز 1361/06/01 شکنجه سلماس دمکرات مرد 46
احمد محمدزاده 3859379186 محمد دیواندره 1310/04/02 کشاورز 1360/05/02 شکنجه دیواندره دمکرات مرد 50
توفیق عظیمی نبی کندی 2949348211 محمدرحیم تکاب 1309/12/21 کشاورز 1360/01/15 شکنجه تکاب دمکرات مرد 51
علی صالح زاده گوی آغاج 2949305830 همه رشید تکاب 1305/01/02 کشاورز 1363/05/02 شکنجه تکاب دمکرات مرد 58
احمد عزتی 2850405371 غلام سلماس 1302/07/28 کشاورز 1361/06/01 شکنجه سلماس دمکرات مرد 59
آقاعلی دولتشاهی 2938210388 رضاعلی شاهین دژ 1293/11/26 کشاورز 1359/02/15 شکنجه میاندوآب دمکرات مرد 66
محمد فاسونیه چی 2755091665 حمید ارومیه 1342/04/01 گروهبان یکم ارتش 1360/04/10 شکنجه سردشت دمکرات مرد 18
مجید قدیم خانی 2801341940 حسینقلی خوی 1338/08/03 گروهبان یکم ارتش 1358/04/10 شکنجه سردشت دمکرات مرد 20
احمد عالمی قوزلو 2938531281 مصطفی شاهین دژ 1342/01/02 مغازه دار 1363/01/12 شکنجه شاهین دژ دمکرات مرد 21
بیمال صحرایی 2752536100 حسین ارومیه 1348/03/02 همکار اداره اطلاعات 1366/03/17 شکنجه مهاباد دمکرات مرد 18
کریم نادم گردیان 2753076235 ابراهیم ارومیه 1344/04/31 همکار اداره اطلاعات 1366/03/30 شکنجه *** دمکرات مرد 22
حسین آستا 2959764579 محمود اشنویه 1347/06/05 همکار اداره اطلاعات 1369/10/17 شکنجه و اصابت گلوله اشنویه دمکرات مرد 22
شخصه محمدی 2889245454 رسول سردشت 1325/04/06 همکار اداره اطلاعات 1367/08/20 شکنجه سردشت دمکرات مرد 42
محمد ویسی 3820032851 عبدالله مریوان 1340/06/05 گروهبان سوم ارتش 1359/01/29 شکنجه و اصابت گلوله سردشت خلق عرب مرد 19
هوشنگ طهرانی زاده 0651682134 حیدرعلی بیرجند 1339/06/10 سرباز ژاندارمری 1360/02/27 شکنجه و اصابت گلوله به سینه  سراوان خلق بلوچ مرد 21
محمدعلی ثانی حیدری 3621466983 حسین زاهدان 1363/06/20 راننده 1385/09/29 شکنجه و اصابت گلوله زاهدان جندالله مرد 22
ناصر ریگی 1754765084 احمدعلی اهواز 1346/01/01 دیپلمات 1377/05/17 شکنجه و اصابت گلوله مزارشریف تکفیری مرد 31
محمدعلی قیاسی 0045865671 حیدر تهران 1345/04/03 دیپلمات 1377/05/17 شکنجه  مزارشریف تکفیری مرد 32
 کریم حیدریان 4432568704 محمود یزد 1336/06/15 دیپلمات 1377/05/17 شکنجه و اصابت گلوله مزارشریف تکفیری مرد 41
سید مولود سجادی 6469191797 سید صالح سروآباد 1357/03/20 نامشخص 1391/09/01 شکنجه سنندج پژاک مرد 34

مطالب پربازدید سایت

جدیدترین مطالب

مطالب پربازدید بخش خبر

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاکید کرد

ایران نقش مهمی در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دارد

سعید حقیقی، پژوهشگر حوزه تروریسم و حقوق بشر

ردپای دولت‌های آمریکا در نقض حقوق بشر داخلی و خارجی

قاضی دهقانی؛ در پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین

استرداد منافقین امر پذیرفته‌شده بین‌المللی است و ایران آن را اجرا می‌کند

فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان