اسناد منتشره در نشریات منافقین
منبع:هابیلیان

نشریه اتحادیه انجمن های دانشجویان مسلمان خارج کشور - شماره 86 صفحه8 مورخ 25اسفند65

روزنامه خراسان
منبع:هابیلیان

تصاویر تروریستها + مدارک شناسایی جعلی
منبع:هابیلیان

تصاویر تروریستهای گروهک منافقین که در جریان حمله به مردم مشهد در 22بهمن1365 توسط نیروهای امنیتی کشته شدند اسناد و مدارک شناسایی جعلی متعلق به...