المنظمه العربیه لتحریر الاهواز(میعاد)

منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)این تشکیلات توسط فردی به نام فالح نیکوسرشت، فالح عبدالله المنصوری، با هدایت سرویس عراق در کشور هلند با هدف استقلال و تجزیه خوزستان تشکیل گردید و در کشورهای هلند، کانادا و سوریه فعالیت دارد. این تشکیلات کلیه اقدامات تروریستی سالهای اخیر را طی اطلاعیه های جداگانه که در سایتهای اینترنتی منتشر می نمود به عهده میگرفت. تشکیلات مذکور دارای یک سایت اینترنتی میباشد که با شانتاژهای تبلیغاتی، خبری و رسانه ای نقش عمده ای در تشدید اغشاشات سالهای اخیر ایفا نمود. سرکرده این تشکیلات در سال ۱۳۸۵ به ایران مسترد گردید.