حزب النهضه العربی لتحریر الاهواز

منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)این حزب به سرکردگی فردی به نام سیدصباح موسوی در کانادا فعالیت مینماید و یک سایت اینترنتی به نام المحمره و یک سایت اینترنتی به نام النهضه دارد. این تشکل تروریستی مسئولیت اقدامات خرابکارانه در سال ۱۳۸۴ را به عهده گرفته است.

فعالیت تجزیه طلبی سیدصباح موسوی


سیدایوب موسوی، فرزند سیدعبدالمحسن معروف به سیدصباح (ابو محمد) متولد ۱۳۴۲ شهرستان آبادان روستای شطیط و دارای پناهندگی اجتماعی از کشور کاناداست.

عمده فعالیتهای سیدصباح در کشور سوریه انجام میگرفته است که عبارتند از:

۱. تأسیس تشکل خلق عربی تجزیه طلب به نام المجلس القومی لتحریر الاحواز، مجلس قومی برای آزادسازی احواز (خوزستان). وی به منظور گسترش فعالیتهای ضدانقلابی و دادن وجه بین المللی به اقدامات خود، اقدام به تأسیس تشکل مذکور نموده و بیانیه هایی تحت همین عنوان به مناسبتهای مختلف علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. او در سوریه به طور گسترده اقدام به فعالیت خلق عربی نموده به طوری که به تنها فرد شاخص فعالیتهای قومی در خصوص خوزستان در آن کشور معروف میگردد؛

۲. راه اندازی نشریه النهضه الاحوازیه. این نشریه که به صورت ماهانه منتشر میشد در راستای نشر افکار سیدصباح و به عنوان ارگان تشکل وی عمل میکرد. در ابتدا با توجه به اینکه وی از نظر علمی در سطح پایینی قرار داشت برای تهیه مطالب نشریه از برخی عراقیهای مقیم سوریه که دارای افکار قومی بودند و همچنین تعدادی از خوزستانی های مقیم آن کشور که به ادبیات عربی مسلط بودند، استفاده میکرد. این نشریه ابتدا در یک مرکز کامپیوتری به نام سیده زینب به آدرس دمشق خیابان نصر میدان مرجع مقابل سینما الاهرام که متعلق به چند عراقی بود، تایپ میشد که بعدها تایپ و چاپ آن را در کشور لبنان ادامه میدهد؛

۳. تدوین، چاپ و انتشار دو کتاب با مضمون قومی و خلق عربی به نام های من اعلام الاحواز به معنای از بزرگان احواز و مقالات احوازیه.کتاب اول شامل تاریخچه ای از خوزستان و علمای آن میباشد و کتاب دوم شامل مجموعه مقالات سیدصباح در نشریه النهضه الاحوازیه میباشد؛

۴. تهیه و توزیع تراکت از طرف المجلس القومی و چاپ نقشه خوزستان در آن با نام عربستان به عنوان کشور مستقل عربی. لازم به ذکر است نشریات، کتب و تراکت های تهیه شده توسط تشکل تجزیه طلب مذکور به دلیل پایین بودن تیراژ و همچنین ضربه خوردن عوامل آن در داخل کشور، منتشر نشد؛

۵. وی به منظور گسترش فعالیتهای ضدانقلابی خود به کشور اردن تردد داشته و با نشریات آن کشور از جمله هفته نامه المجد مصاحبه هایی انجام داده است؛

۶. با توجه به ارتباطات گسترده وی در سوریه در گرفتن سهمیه برای دانشجویان عرب خوزستانی یا اقامت برای عناصر ضدانقلاب یا افراد عادی عامل بسیار موثری بوده است؛

۷. شرکت در جلسات ملتقی الثقافی. وی در جلسات ملتقی که توسط عده ای از اساتید دانشگاههای سوریه برگزار میشود شرکت فعال نموده و در مورد مواضع تجزیه طلبانه خود صحبت میکند. این جلسات به صورت هر دوماه یکبار تشکیل میشود و روش آنها به این صورت است که در انتهای هر جلسه موضوعی برای جلسه بعدی تهیه و دو نفر را جهت جمع آوری مطلب در مورد آن مشخص مینمایند تا در جلسه بعدی موضوع بحث توسط آنها توضیح داده شود. شایان ذکر است در یکی از جلسات سیدصباح یکی از مقالات خود در مورد خوزستان (احواز) را ارائه و قرائت نمود.

سیدصباح هم اکنون در کشور کانادا با عناصر تشکل جبهه دموکراتیک عربی از جمله صلاح مزرعه مرتبط و در تهیه برنامه برای رادیو این تشکیلات که محدوده پخش آن آمریکای شمالی است همکاری مینماید.