حزب تضامن الاهوازی

منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)مسئول حزب: منصور سیلاوی معروف به منصور اهوازی.

محل تشکل: انگلستان، لندن.

منصور اهوازی، فرزند عبد ویس، ۴۴ ساله، متأهل و از خانواده متمکن اهواز میباشد. وی در سال ۱۳۶۷ پس از اخذ دیپلم و به منظور فرار از خدمت سربازی از کشور خارج و ابتدا در آلمان اقامت میکند. سپس از آلمان به انگلستان رفته و موفق به اخذ پناهندگی اجتماعی از آن کشور میشود. در سال ۱۳۷۸ به همراه تعدادی از افراد خوزستانی مقیم لندن با ایجاد تشکلی به نام المنتدی الاهوازی فعالیت سیاسی خود را آغاز و ضمن برقراری ارتباط اینترنتی و ارسال اعلامیه به داخل کشور، در گسترش افکار تجزیه طلبانه قومی در بین جوانان عرب خوزستان فعالیت مینماید.

در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۱) با هماهنگی، هدایت و حمایت کشور انگلیس به همراه تعدادی در حدود سی نفر از عناصر ایرانی مقیم لندن، تشکلی تحت نام تضامن الاهوازی با هدف تحریک جوانان به مبارزه در داخل کشور، ایجاد و در این راستا مکاتبات و ارتباطاتی با سازمان های بین المللی برقرار میکند.

بر اساس اساس نامه ای که حزب تضامن الاهوازی منتشر نموده است، اعلام میدارد که این حزب سعی میکند خود را با دیگر تشکلهایی که از حقوق مردم عرب خوزستان دفاع میکنند، هم به لحاظ اجتماعی و از نظر سیاسی همسو نماید و بین این هدف و دیگر تحرکات سیاسی در ایران مخصوصاً با دیگر قومیتهای ایرانی برای رسیدن به اهداف مشترک همسویی داشته باشد.

این حزب به سرکردگی منصور سیلاوی معروف به منصور الاحوازی در خارج ازکشور علیه اهداف جمهوری اسلامی ایران و با هدف تجزیه طلبی استان خوزستان فعالیت مینماید. حزب مذکور دارای سایت اینترنتی میباشد که به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی فعالیت دارد و کلیه اخبار و گزارشات استان خوزستان و تشکل مذکور را منعکس مینماید.

اقدامات: تحریک مردم استان به انجام شورش، شانتاژ علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی.