جبهه العربیه لتحریر الاهواز

منبع: ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)نام مسئول: محمود حسین مشاوی.

حوزه فعالیت: اروپا، عراق و ایران.

اهداف: براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق قیام مسلحانه.

امکانات: مجهز به اسلحه و مهمات سنگین و نیمه سنگین و سایت اینترنتی.

اقدامات: انجام برخی از بمب گذاریهای دهه ۷۰ در مناطق نفت خیز و... استان خوزستان.

تشکل تروریستی جبهه العربیه لتحریر الاهواز در سال ۱۹۸۱ میلادی، ۱۳۶۰ ﻫ.ش با هدف تجزیه خوزستان، برهم زدن امنیت داخلی جمهوری اسلامی و بهره برداری اطلاعاتی، توسط سرویس اطلاعاتی (مخابرات) عراق از اعراب خوزستانی که در هنگام جنگ به اسارت نیروهای عراقی در آمده و یا در شهرها و روستاهای همجوار عراق زندگی کرده و یا خود، آگاهانه با تفکرات تجزیه طلبی به عراق رفته اند، تأسیس گردید. سرویس مخابرات عراق در راستای اهداف فوق اقدام به تشکیل یک تیپ نظامی از درون تشکیلات جبهه العربیه لتحریر الاهواز، تیپ خوزستانیها، نمود که به جز فرماندهان تیپ و گردانها مابقی از عرب زبانهای خوزستانی بودند و در چندین عملیات نظامی علیه اهداف و نیروهای نظام جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شده و تلفاتی نیز داشته‌اند. پس از انحلال تیپ مذکور، با طراحی و هدایت مخابرات، اعضاء جبهه التحریر با هدف گسترش فعالیتهای تروریستی خود و برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال بمبهای متعدد به استان خوزستان نمودند و چندین عملیات خرابکارانه در حوزه های اقتصادی، نظامی، اجتماعی انجام دادند. بعد از اشغال عراق تعداد زیادی از اعضاء تشکیلات به داخل کشور برگشته و تعدادی نیز به کشورهای اروپائی متواری گردیده اند و در حال سازماندهی تشکیلات مذکور هستند.