منافقین (سازمان مجاهدین خلق)

این مستند اثر کارگردان آمریکایی "جیمز لانگلی" می باشد که به بررسی نقش منافقین در روابط میان ایران و آمریکا می پردازد و رویکرد سیاستمداران آمریکایی را در قبال این گروهکی تروریستی که در لیست گروه های تروریستی آمریکا نیز قرار دارد را به تصویر می کشد.

ویدئو های مشابه

ویدئوهای تصادفی

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان