دومین کنگره بین المللی 17000شهید ترور

سخنرانی و ارائه مقاله دکتر حسین جهان تیغ مشاور استاندار سیستان و بلوچستان و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی با بیش از ۳۰ سال تجربه مطالعه و تحقیق در حوزه اقوام و طوایف موضوع ارائه ایشان در پنل علمی کنگره "دزدان دین" می باشد

ویدئو های مشابه

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان